« Back

Biskup Haľko: P15 - Bola by škoda to vynechať

Biskup Haľko: P15 - Bola by škoda to vynechať

Na Národnom stretnutí mládeže v Poprade ide o objavenie krásy vnútornej čistoty a z toho vyplývajúcej slobody v Bohu, pre Boha a blížnych. Komunikačnému tímu P15 to povedal v rozhovore bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý pozýva všetkých mladých, aby prišli počas leta do Popradu. Prinášame s ním rozhovor.

Prečo majú mladí ísť na stretnutie P15?

Keď je možnosť stretnúť sa - s druhými, so sebou a s Bohom - bola by škoda to vynechať.

 

Čím je podľa Vás toto stretnutie výnimočné?

Každé stretnutie je v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste výnimočné a neopakovateľné. O to viac, ak tam ako dar prinesieme svoju vlastnú originalitu.

 

Čo môže dať mladým toto stretnutie? Čo mladí môžu získať a zažiť, keď sa ho zúčastnia?

Toto stretnutie dá mladým to, čo oni dajú. Získajú a zažijú to, čoho sa sami zrieknu pre druhých.

 

O čo ide na P15? Prečo sa koná? Aký je cieľ P15?

Ide o objavenie krásy vnútornej čistoty a z toho vyplývajúcej slobody v Bohu, pre Boha a blížnych.

 

Čím sa podľa Vás odlišuje od iných stretnutí alebo festivalov mladých, ktorých na Slovensku každý rok pribúda?

Tu mladí otvorene hovoria o Bohu, o Ježišovi, o sebe ako Božích synoch a dcérach.

 

Komunikačný tím P15 / Ivana Németová