« Back

Tím P15 začal riešiť ubytovanie

Tím P15 začal riešiť ubytovanie

Tím Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade začal v týchto dňoch ďalšiu etapu príprav. Po tom, ako jeho členovia v uplynulých dňoch viackrát rokovali osobne s vedením mesta, tento raz ich čakalo prijatie a diskusia s riaditeľmi základných škôl v meste, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Popradu.

"S Ing. Marekom Budzákom, povereným koordinátorom za mesto Poprad, sme predstavili celú koncepciu P15. Priblížili sme im i skúsenosť z R13 v Ružomberku, kde sme na ubytovanie využívali takmer všetky kapacity škôl v meste," hovorí kňaz Marek Uličný, člen centrálneho tímu, ktorý zodpovedá za vzťahy s mestom Poprad. "Predstavili sme im našu aktuálnu situáciu i zmluvy, ktoré by sme vedeli so školami podpísať. Viacerí riaditelia už o akcii počuli. Potešili sa i osobným darčekom, keď sme im darovali propagačný leták a odznak," spomína Marek Uličný. Dodáva, že ubytovací tím P15 povedie miestny popradský kaplán o. Pavol Forgáč.

V rámci registrácie vopred majú účastníci P15 zabezpečené ubytovanie v dňoch konania P15 (31. 7. – 2. 8. 2015). Tím P15 im garantuje, že zabezpečí základné ubytovanie, čo znamená, že mladí budú spať v školách, triedach alebo telocvičniach. O tom, ktoré to konkrétne budú, ešte tím P15 rokuje. Predbežne má prisľúbených sedem škôl s minimálnym počtom 300 účastníkov do jednej školy. V tomto počte nie sú ešte zarátané telocvične. Hlavný stan centrálneho tímu spolu s vedúcimi pracovných skupín a dobrovoľníkmi bude na Základnej škole na Jarnej ulici v Poprade.

O tom, kto bude kde ubytovaný, rozhodne tím P15. Základnú informáciu dostanú účastníci pred a po príchode do Popradu. Na R13 napríklad všetci, ktorí si objednali ubytovanie, dostali určitú farbu náramku, podľa ktorého boli pridelení do ubytovacieho zariadenia. Vstup do ubytovacieho zariadenia bol umožnený len s náramkom farby pridelenej pre dané ubytovacie zariadenie. Ubytovanie chlapcov a dievčat bolo oddelené. Predpoklad je taký, že tento raz to bude prebiehať takto. Všade tím zabezpečí rešpektovanie ubytovacieho poriadku, večierky v ubytovacích priestoroch. Platiť bude i prísny zákaz konzumácie alkoholických nápojov a iných návykových látok.

Komunikačný tím P15