Električka ako mikrosvet (svet v malom)

Iba toť nedávno sme išli na promócie našej dcérky do Bratislavy. Po dlhej ceste sme konečne vystúpili z vlaku, na stanici sme si stihli iba zakúpiť lístky na električku, vložiť ich deťom do ruky a už nám išiel prvý spoj ku dcérke.
Read More About Električka ako mikrosvet (svet v malom) »

Môj manžel nevarí a predstavte si: nehanbím sa za to

Nedávno sa mi stala taká vec: Jedna žena sa ma s údivom opýtala: A tvoj manžel nevarí? Po mojej zápornej odpovedi nasledovalo: A to si si ho ako vychovala? A v jej hlase som pocítila pohŕdanie...
Read More About Môj manžel nevarí a predstavte si: nehanbím sa za to »

Podporme KDH a voľné nedele svojimi modlitbami

Konečne nastáva ten čas, kedy chce KDH predniesť do parlamentu, aby v nedeľu boli zatvorené obchody. Chce sa postaviť na stranu utláčaných, teda tých, čo sú otrokmi tejto modernej doby a musia v nedeľu pracovať.
Read More About Podporme KDH a voľné nedele svojimi modlitbami »

..."som modifikovaná".

Priznám sa, že keď som prepla televízny kanál na stanicu, kde som zachytila program, ako chce plastický chirurg, samozrejme, niekde v Amerike, zmeniť tvár jednej mladej žene, bola som zvedavá, ako to dopadne. To som však ešte nevedela, že je to zostrih rôznych bizarných operácií, ktoré si na svojom a so svojím telom dávajú robiť rôzni ľudia s rôznymi požiadavkami .
Read More About ..."som modifikovaná". »

Je dnešná mládež naozaj taká zlá, alebo sú na vine rodičia?

Môj dnešný príspevok bude plný otázok, vypovedaných, i nevypovedaných. Týka sa našich dospelých detí, o ktorých z každej strany počujem, aká je dnešná mládež zlá, hriešna, a robí si, čo chce... Ale je to skutočne tak? Ja si stále myslím, že aj dospelé deti robia iba to, čo im dovolia ich vlastní rodičia...A preto nenadávajme na kňazov, na dobu, na spoločnosť, ale nazrime si hlboko do svojich sŕdc a netvárme sa, že sa nič nedeje...Lebo opak je pravdou. Naše deti stoja na okraji Priepasti a my ich svojim ľahostajným postojom postrkujeme, aby spadli, nie aby sme im podali záchranné koleso a zo všetkých síl ich z toho večného Zatratenia ťahali preč, ako z horiaceho ohňa, alebo rozbúrenej rieky. Lebo verím, že keby sa niečo takéto skutočne - VIDITEĽNE - odohrávalo pred našimi očami, nedokázali by sme takto ľahostajne stáť a prizerať sa...
Read More About Je dnešná mládež naozaj taká zlá, alebo sú na vine rodičia? »

Jeden obyčajný upršaný júnový deň...

Že nás Boh miluje láskou nekonečnou, vieme, a je dobré si to denne pripomínať. Nik nás viac nemiluje väčšmi, ako Boh. Sme Jeho deti. Denne nás berie do svojho náručia a objíma tak mocne, že niekedy nevládzeme od tej lásky ani dýchať...Je to najmä v čase skúšok, utrpení, boliestok i veľkých bolestí...ale i v čase radosti, menšej, malilinkej, ale i ohromujúcej, kedy naše srdce chce zvolať s básnikom: „ Postoj chvíľa, si krásna!“
Read More About Jeden obyčajný upršaný júnový deň... »

Pazúriky

Vždy, keď v pokladni obsluhujem ženu, ktorá má dokonale upravené nechty, začnem ich v duchu obdivovať. Áno, sú to doslova umelecké diela. S kamienkami i bez nich, každý necht inej farby, mozaiky rôznych tvarov i najdokonalejších fantázií. Žena s takýmito dekoráciami na svojich prstoch je obdivuhodná i obdivovaná. Je hlavne pestovaná. Môj manžel by povedal, že isto neumýva doma riad, veď by bola veľká škoda, ak by z tohto výtvarného diela odpadol čo i len jediný maličký kamienok, ktorý je zasadený práve tam, kde je, ako skvostný drahokam...
Read More About Pazúriky »

Pokušenia, alebo nedeľa - Deň Boží

Pokušenia nám skrsnú v hlave najskôr ako myšlienka, ktorú buď hneď zaženieme ako niečo veľmi zlé, alebo sa ňou začneme v mysli zaoberať, pohrávať ako mačka s myšou. Keď začneme koketovať s pokušením, už je len malý krôčik ku tomu, aby sme dospeli od pokušenia k činu.
Read More About Pokušenia, alebo nedeľa - Deň Boží »

Túžba po Bohu

Bežal celkom obyčajný deň v práci. Sedela som za pokladňou a doblokovala som nákup zákazníčke. Keď si vkladala svoj výdavok do peňaženky, objavila tam súťažný kupón z akcie, ktorá u nás už skončila. Bola sklamaná, že ho nestačila včas odovzdať do zlosovania o výherné ceny. Chcela som ju potešiť a hovorím jej:
Read More About Túžba po Bohu »

Mamičke Márii

„Drahé deti, ja, vaša matka, som s vami kvôli vašej spokojnosti, kvôli vašim potrebám a vášmu osobnému poznaniu. Nebeský Otec vám dal slobodu, aby ste sa sami rozhodli a poznali. Chcem vám pomôcť. Chcem vám byť matkou, učiteľkou pravdy, aby ste jednoduchosťou otvoreného srdca pochopili nesmiernu čistotu a svetlo, ktoré z nej vychádza a rozbíja tmu, svetlo, ktoré prináša nádej. Deti moje, ja rozumiem vašim bolestiam a utrpeniam. Kto by vám rozumel lepšie ako matka? A vy, deti moje? Je malý počet tých, ktorí mi rozumejú a nasledujú ma. Veľký počet je tých, ktorí sú zblúdení, tých, ktorí ešte nespoznali pravdu v mojom Synovi. Preto, apoštoli moji, modlite sa a konajte. Prinášajte svetlo a nestrácajte nádej. Som s vami. Osobitným spôsobom som s vašimi pastiermi. Materinským srdcom ich milujem a chránim, lebo oni vás vedú do raja, ktorý vám môj Syn prisľúbil. Ďakujem vám!“ Posolstvo Panny Márie Kráľovnej Pokoja 2. máj 2014 cez vizionárku Mirjanu Dragićević-Soldo
Read More About Mamičke Márii »

Sýtiť sa Eucharistiou

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta." (Jn6, 51)
Read More About Sýtiť sa Eucharistiou »

Vinní sme všetci

Prví sú tí, čo naháňajú ľudí ako štvanú zver, aby mali senzácie pre svojich čitateľov. Druhí sú tí, čo kupujú tieto bulvárne plátky a svoju dušu sýtia takýmto duchovným pokrmom - a dávajú tak zarábať týmto supom v ľudskej koži - a ostatní sme vinní my všetci, že sme ticho a neozveme sa.
Read More About Vinní sme všetci »

Dať Bohu všetko

Bola Svätá Veľká (biela) sobota. Kľačala som pri hrobe Pána Ježiša a keďže bolo ešte dosť zavčasu do ranných chvál, kostolík bol takmer prázdny. Vyhovovalo mi to, lebo som mohla zotrvať v blízkosti Najsvätejšej Eucharistie dostatočne dlho. Povedala som si, že uvoľním miesto pri hrobe hneď prvej osobe, ktorá sa príde pokloniť Ukrižovanému Pánovi, no zároveň skutočne prítomnému v živej Hostii vo Svätostánku vystaveného hneď nad hrobom.
Read More About Dať Bohu všetko »

Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi (Lk23,28)

Pán Ježiš dobre vedel, prečo nám, ženám, adresoval tieto slová pri svojom ukrižovaní. Nám, matkám telesným, ale i matkám duchovným. Krstným matkám, birmovným.
Read More About Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi (Lk23,28) »

Z plnosti srdca hovoria ústa

Či sa dá tými istými ústami chváliť a velebiť Boha, spievať mu na slávu a vzdávať vďaky a zároveň ohovárať a osočovať ľudí? Napádať bezbranných?
Read More About Z plnosti srdca hovoria ústa »

Drahí otcovia biskupi!

Vyslovujem Vám plnú podporu za Váš pastiersky list, ktorý sa čítal na 1. Adventnú nedeľu 2013 vo všetkých kostoloch Slovenska.
Read More About Drahí otcovia biskupi! »

Ľudia potrebujú chrbtovú kosť

Ľudia vedia byť obdivuhodní. Oduševnene sa vydajú na cestu za veľkým cieľom. Plní nádeje kráčajú k životnej úlohe. Cítia sa byť silní až do chvíle, kým prídu ťažkosti, sklamania, neúspechy. Keď sa zbehnú mrákavy, dostanú strach a vzdávajú sa. „Už nevládzem.“ – „Nedokážem to.“ – „Prečo práve ja a nie niekto iný?“. – „Ja za to nemôžem, na vine je niekto iný, rodičia, spoločnosť, pomery...“
Read More About Ľudia potrebujú chrbtovú kosť »

Duše v očistci potrebujú pomoc

„Kyvadlo hodin v očistci stále odtikává: trpět, čekat, trpět, čekat. Zoufalá jednotvárnost, která by uspala, kdyby duše spáti mohly a kdyby jim bolesti spáti dovolily.“ (Biskup Dr. Pavel Keppler z Rottenburgu)
Read More About Duše v očistci potrebujú pomoc »

Bože, čo by som ja dala za voľnú nedeľu!

Tento povzdych ide z hĺbky môjho srdca, prediera sa von a hľadá oporný bod, komu by som túto svoju veľkú prosbu adresovala... Niet nič boľavejšie, nič nezmyselnejšie, nič frustrujúcejšie, ako vstávať ráno v nedeľu s pocitom, že ju ani dnes nebudem svätiť, ani dnes ju neprežijem s mojimi najdrahšími, ale že musím ísť do práce. Ľudia Boží, prečo nás, obchodníkov potrebujete aj v nedeľu? Zákonodarcovia, naši chlebodarcovia, prečo oberáte slovenské rodiny o ženy – matky a dovoľujete, a nariaďujete nám prácu v nedeľu?
Read More About Bože, čo by som ja dala za voľnú nedeľu! »

Ľúbiš ma?

Pijem raňajšiu kávu. Dnes je akosi sychravo. Aspoň sa mi tak zdá. Je po daždi. Lúče slnka sa len ťažko predierajú do okien, aby zvestovali nový deň. To, že je zmena počasia, mi už dávno oznamuje moja chrbtica, ktorá je ako barometer. Môj citlivý ukazovateľ zmien. Rozmýšľam, či si dať veľmi silnú tabletku proti bolesti. Či je už na ňu čas...Aby som sa nestala závislou na práškoch, ktoré sľubujú úľavu od bolesti, ale vlastne nič neriešia...Iba pred tromi dňami som vybrala injekcie, ale ani tie mi neutíšili to, čo tak veľmi bolí...
Read More About Ľúbiš ma? »

Pochod za život bol oslavnou piesňou našich sŕdc

Až s odstupom času pár hodín, som schopná vstrebávať do seba všetko to, čo som zažila v Košiciach. Moja cesta na Pochod života nebola priamočiará, ale riešila sa takmer až do odchodu. Ale ja som vedela, že keď ma tam Pán zavolal, postará sa aj o to, aby som sa tam dostala :)
Read More About Pochod za život bol oslavnou piesňou našich sŕdc »

Financovanie organizácií LGBTI Organizáciou Spojených národov a Európskou úniou

Každý politický systém rozvíja svoj vlastný jazyk, oddeľuje slovo od pravdy, aby mu ľudia boli povoľní. Systém nepravdivých, skorumpovaných slov označujeme ako ideológiu. Je to myšlienkový systém, ktorý slúži záujmom menšiny - tieto slová sa zahaľujú do dobovo konformných "hodnôt", aby dosiahli akceptáciu.
Read More About Financovanie organizácií LGBTI Organizáciou Spojených národov a Európskou úniou »

Znamenia vašej doby

Zlo vám podávajú ako dobro, hriechy ako hodnoty, prekračovanie Božích zákonov ako niečo, čo slúži rozvoju vašej anatómie a osobnej slobody.
Read More About Znamenia vašej doby »

Ešte raz: Ľudské práva (?)

Dnes je ten čas, kedy sa láme doba. Stratégia ochrany ľudských práv visí nad nami ako strašiak, ako Damoklov meč. Mnohí v tomto dokumente vidíme a cítime niečo, čo nie je ľuďom vlastné a iba otvárame oči, čo sa vlastne všetko na nás chystá. Naša myseľ, rozum, vôľa, ani duša to nechcú pochopiť, že je vôbec možné, že sa takéto absurdnosti zrodili v dakoho hlave a šíri sa to svetom ako najalternatívnejšia myšlienka, ktorá chce vlastne blaho každého človeka.
Read More About Ešte raz: Ľudské práva (?) »
Showing 51 - 75 of 175 results.
Items per Page 25
of 7