Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 03.05.-09.05.2021

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 3. máj

Odchod do večnosti prepodobného Teodóza

rod. Živčáková: * Anna Lajčáková

18:00

Utorok 4. máj

 Svätá mučenica Pelágia

*rod. Reľovská

18:00

Streda 5. máj

Svätá a slávna mučenica Irena

rod. Haščinová: + Anna /panychída/

18:00

Štvrtok 6. máj

Svätý a spravodlivý Jób

+ Ctitelia Božského srdca Ježišovho a svätého ruženca

18:00

Piatok 7. máj

Spomienka na znamenie úctyhodného Kríža, ktoré sa ukázalo na nebi v Jeruzaleme

*Ctitelia Božského srdca Ježišovho a svätého ruženca

18:00

Sobota 8. máj

 

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ

 *Dobrovoľný hasičský zbor

07:30

Nedeľa 9. máj

6. nedeľa po Pasche-                  o slepom

Za veriacich farnosti

rod. Mancalová: *Anna, Ivan, Martin, Ľubomír, Branislav

09:00

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Na svätej liturgii sa môže zúčastniť 6 ľudí z rodiny na ktorých úmysel sa slúži. Do počtu sa totiž nepočítajú kňaz, kantor a cerkovník. Ostatní veriaci môžu zostať vonku.