Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Obnovenie hramôt

Obnovenie hramôt

 

Christos voskrese!

 

Milovaní veriaci, 22. mája 2021 bude 5. zádušná sobota, kedy bude slúžená svätá liturgia za zosnulých a budú sa čítať hramoty. Kto si chce obnoviť hramoty može tak urobiť v sobotu 15. mája 2021 od 09:00 hodiny na fare. Spolu s hramotami prosím aby sa vyrovnali aj príspevky pre pána Haščina – cerkovníka, pani Magerovú ktorá sa stará o upratovanie chrámu a pani Svistákovú – kantorku.