Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 28.06.-04.07.2021

Liturgický program MALÝ LIPNÍK

Pondelok 28. jún

 

Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána

rod. Mláková: + Mária

18:00

Utorok 29.jún

Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol

Za veriacich farnosti

Myrovanie

Zbierka: Dobročinné diela sv. Otca

18:00

Streda 30. jún

Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov

rod. Štupáková: + Ján, Katarína Gnevekoví

Moleben k sv. Kozmovi a Damiánovi

18:00

Štvrtok 1. júl

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián

 rod. Iľkovičová: + Mikuláš

Akatist k sv. Kozmovi a Damiánovi

18:00

Piatok 2. júl

Uloženie úctyhodného rúcha našej Presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách

*Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

18:00

Sobota 3. júl

Svätý mučeník Hyacint

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

07:30

Nedeľa 4. júl

6.Nedeľa po Päťdesiatici

Svätý ruženec

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Myrovanie

09:45

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: utorok: 16:30, nedeľa: 07:30, Starina: utorok: 15:00, nedeľa: 09:00