Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 30.08.-05.09.2021

Liturgický program MALÝ LIPNÍK

Pondelok 30. august

Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia

rod. Sedlačková:  +  Helena Brunovská -ročná

18:00

Utorok 31. august

 

Uloženie úctyhodného pásu našej Presvätej Vládkyne a Bohorodičky

 

rod. Magerová: * Marián -50 rokov

Moleben k Bohorodičke

18:00

Streda 1. september

 

Začiatok indiktu, tj. nového cirkevného roka

rod. Compeľová: + Jozef, Anna, Anna /panychída/

18:00

Štvrtok 2. september

 

Svätý mučeník Mamant

rod. Štupáková: + Peter Pjatak

08:00

Piatok 3. september

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup

*Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

18:00

Sobota 4. september

Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha

rod. Svistáková: * Ján a Mária

07:30

Nedeľa 5. september

15. Nedeľa po Päťdesiatici

 

Za veriacich farnosti

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: utorok-16:00 ,nedeľa- 07:30

Starina: štvrtok – 16:00, nedeľa – 09:00