Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 02.05.-08.5.2022

Liturgický program Malý lipník

Pondelok 2. máj

Náš ote svätý Atanáz Veľký

rod. Svistáková: + Mária Svistáková /panychída/

18:00

Utorok 3. máj

Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza

rod. Kundisová: + Ján, Verona, Ján

Akatist k sv. Kozmovi a Damiánovi

18:00

Streda 4. máj

Svätá mučenica Pelágia

rod. Živčáková: + Štefan, Mária, František

18:00

Štvrtok 5. máj

Svätá a slávna mučenica Irena

rod. Bratičáková: + Štefan, Mária

18:00

Piatok 6. máj

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická adorácia

18:00

Sobota 7.máj

Spomienka na znamenie kríža v Jeruzaleme

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Moleben  k  Bohorodičke

07:30

Nedeľa 8. máj

4.nedeľa po Pasche-                   o porazenom

Za veriacich farnosti

Zbierka na potreby  chrámu

10:30

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: streda– 15:30, sobota- 15:30

Starina: pondelok – 15:30,  nedeľa- 09:00