Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 17.01.-23.01.2022

Liturgický program Malý Lipník

Pondelok 17. január

Náš prepodobný  otec Anton Veľký

rod. Bartková:

+ Milan Lajčák

Moleben k bl. P.P. Gojdičovi

17:00

Utorok 18. január

Náši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril

rod. Adamovičová: + Helena /panychída/

17:00

Streda 19. január

Náš prepodobný otec Makarios Egyptský

+ Štefan Čanda /týždňová/

17:00

Štvrtok 20. január

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký

Ľubica Svistáková: + Michal a ostat. z rod. Tyliščákovej /panychída/

17:00

Piatok 21. január

Naši prepodobný otec Maxim Vyznávač

rod. Haščáková č. 17:                + Mária, Ján, Anna a ostat.     z rodiny

07:30

Sobota 22. január

Svätý apoštol Timotej

rod.Čandová č.103 : + Ján, Mária, Martinka a ostat. z rodiny

17:00

Nedeľa 23. január

 

 

 

 

 

35. nedeľa po Päťdesiatnici

 

 

 

Za veriacich farnosti          

(začiatok obce – po č.d. 83)

 

František Kičura: * František, Daniela, Ľubomíra                   s rodinami

 (od č. d.89 – po č.d. 138)

 

Helena Marinčinová :                          * Jaroslav, Peter, Ľubomír      s rodinami

 (od č.d. 139 –  koniec obce)

08:30

 

 

09:45

 

11:00

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: sobota – 18:30, Starina: nedeľa: 07:15