Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu farskej budovy v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 26.02.-03.03.2024

Liturgický program malý lipník

Pondelok 26. február

Svätý otec Porfyrios, gazský biskup

 

-

Utorok 27. február

Prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita

rod. Čandová č. 128:*Kristína, Dominik, Michal, Ivana s rod.

Veľkopôstny moleben

17:30

Streda 28. február

Prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta

Liturgia VPD

Jaroslav a Viera Marinčínoví:                + Štefan, Peter

17:30

Štvrtok 29. február

Prepodobný otec Kassián

rod. Čandová č. 103: * Štefan, Mária

Moleben k Božskému srdcu

17:30

Piatok 1. marec

Svätá prepodobná mučenica Eudokia

Liturgia VPD

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

17:30

Sobota 2. marec

Sobota 3. týždňa Veľkého pôstu – 3. zádušná sobota

+ zosnulí farnosti /panychída/

07:30

Nedeľa 3. marec

Nedeľa 3. týždňa Veľkého pôstu - Krížupoklonná

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby farnosti

 

Krížová cesta

10:30

CSL

15:00

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: sobota – 10:30, nedeľa – 07:30

Starina: sobota – 09:00, nedeľa – 09:00