Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 29.03.- 04.04.2021

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 29. marec

 

Svätý a veľký pondelok

Liturgia vopred posvätených darov

rod. Kravčáková: + Peter, Mária, Anna, Peter, Anna

17:00

Utorok 30. marec

 

 Svätý a veľký utorok

Liturgia vopred posvätených darov

rod. Nová: + Jozef /panychída/

17:00

Streda 31. marec

 

Svätá a veľká streda

Liturgia vopred posvätených darov

rod. Havlíčková:  *Mária, Patrik, Mária, Daniel

17:00

Štvrtok 1. apríl

 

Svätý a veľký štvrtok

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého + Strasti

*Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

17:00

Piatok 2. apríl

Svätý a veľký piatok

PRIKÁZANÝ  SVIATOK!

PRÍSNY PȎST

Kráľovské hodinky

Veľká večiereň s uložením pláščenice

07:30

15:00

Sobota 3. apríl

 

Svätá a veľká sobota

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

rod. Brunovská: *Jakub a Beáta

16:00

Nedeľa 4. apríl

 

Svätá a veľká nedeľa Paschy

Utiereň vzkriesenia

Za veriacich farnosti

05:00

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sväté liturgie sa budú slúžiť bez účasti veriacich.