Rozhovory

« Späť

Vianoce a Silvester v rodine

Vianoce a Silvester v rodine

Vianocami vrcholiaci advent a Silvester v rodine, kde sa žije živá kresťanská viera. Veľmi inšpirujúce a povzbudivé sviatočné prežívanie, s ktorým sa s nami podelila rodina Perignáthovcov z Kežmarku.

Advent, ktorý pripraví Vianoce

Na advent sme sa celá rodina veľmi tešili. Vyžadovalo si to veľa príprav. Napríklad zhotovenie adventného kalendára. Vyžadovalo si to zhotovenie ulice s domčekami z papiera od najmenšieho po najväčši, nákup sladkostí do kalendára, zhotovenie jednoduchého adventného venca, predsavzatia, losovanie ticháča (tajného priateľa z členov rodiny, ktorému sme počas adventu robili dobré skutky). Na štedrý večer sa ticháč odhalil nejakým ručne zhotoveným darčekom. Ticháča sme my rodičia spoznali uz v 1.  adventný deň, keď sme videli snahu našich detí robiť práce, ktoré im neboli bežne po vôli.

Niektorý rok sme vystieľali dobrými skutkami Ježiškovi jasličky. Každý člen rodiny mal určenú farbu nite, s ktorou vystieľal jasličky, ak urobil niečo dobré, zriekol sa sladkostí počas adventu  a pod. /Jasličky boli počas adventu bez Ježiška/.

Každý večer sme sa v adventnom čase modlili v obývačke pri adventnom venci. (Bežne, počas roka sme sa spolu modlievali v detskej izbe.) Sviečku zapaľoval ocko a po modlitbe sfúkol najmladší člen rodiny. Potom nasledovalo otváranie adventného kalendára, kde bola každý deň iná sladkosť. Podelili sme sa, dali si krížiky na čelo a v tichosti zaľahli do postieľok...

V čase adventu a pôstu sme nezapínali televízor a pred spaním sme si čítali úryvky z detskej Biblie. Keď boli deti väčšie, televízor sa zapol na konkrétny program (väčšinou hokej, rozprávka).

Súčasťou adventu bolo pečenie perníkov a robenie čokolády.

Rodina Perignáthovcov - promócie dcéry Márie

Štedrý deň

Na Štedrý večer sme pozývali starých rodičov, tety, susedov, známych, ktorí boli samy. Jeden rok sme si vzali dievčatko z detského domova. Stromček zdobili s ockom deti až na Štedrý večer. Počas dňa sme držali pôst a nejedli sme mäso. Vianoce sa slávili s celou veľkou rodinou, spievali koledy a tešili sme sa z prichodu Božieho Syna na zem a do našej rodiny.

Teraz, keď ked sme už s manželom samy, pomodlime sa a odovzdávame naše deti Bohu, aby pri nich stál a žehnal ich...

Minulý Silvester

Najviac nás počas vlaňajších sviatkov oslovil Silvester. Celá rodina sme si sadli k modlitbe a potom sme si zhodnotili rok. Navzájom sme sa podelili s radosťami i s ťažkosťami, ktoré nás počas uplynulého roka stretli. Syn Michal má už svoju rodinu a delil sa okrem iného aj s dávaním desiatkov na misie do Kazachstanu, na UPC, do Krížovej Vsi a pre bezdomovcov. Ten postoj, že desiatok patrí Bohu, napriek tomu, že kúpili byt a majú hypotéku, nás potešil.

Dcéry sa delili ako kráčajú s Bohom a vydávajú svedectvo v škole i na internátoch. Tak sme prežili s manželom veľkú radosť, že Boh vypočul našu modlitbu, ktorú sme sa denne modlili: Bože žehnaj naše deti, aby ich život bol tebe na slávu, im na spásu, nám na radosť  a svetu na osoh.


Sestry Perignáthové po rokoch (od najmladšej - Timka, Janka a Mária)


Za rozhovor rodine Perignáthovcov ďakuje redakcia portálu Moja komunita.