Cirkevná základná škola s materskou školou

Základná škola  s materskou školov sv. Cyrila a Metoda

Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa, www.zscmsl.sk 


Email: zscmsl@slnet.sk- oficiálny email skoly, Tel. :0917 927 561 riaditel@zscmsl.sk 

Sekretariát riaditeľky : 00421 / 52 23 88 4O1 sekretariat@zscmsl.sk 
Zástupkyňa pre ZŠ : 052/ 23 88 403 zastupcazs@zscmsl.sk 
Zástupkyňa pre MŠ : 052/44 68 903 zastupcams@zscmsl.sk 
Ekonomické oddelenie: 052/ 43 23 337 uctovnik@zscmsl.sk 
Vedúca šk. jedálne: 00421 / 52 23 88 402 kuchyna@zscmsl.sk 
Výchovná poradkyňa :052/2388403 vychovnyporadca@zscmsl.sk 
Technické záležitosti: spravca@zscmsl.sk  IČO: Webová adresa:zscmsl@slnet.sk

Podrobné informácie a všetko o základnej a materskej škole v Starej Ľubovni sa môžete dozvedieť na ich oficiálnych stránkach.

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša

Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa 


Telefón Riaditeľ: +421 52 23 88 412 
Zástupkyňa: +421 52 23 88 403 
Zborovňa: +421 52 23 88 413 
Sekretariát: +421 52 23 88 411 
Ekonomické: +421 52 43 23 337, +421 52 23 88 400 

Jedáleň pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda: +421 52 23 88 402

Webová adresa: http://cgsm.edupage.org/

Email školy: cgm@slnet.sk

Detašované pracovisko Katolíckej univerzity

 
adresa
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Štúrova 3
064 01 Stará Ľubovňa
študijné odbory:
manažment,
sociálna práca.
kontakt
tel.: 
+421 44 432 6842, kl. 2020
+421 918 722 131
 
e-mail: PhDr. Gabriela Feranecová
 
riaditeľ: 
PhDr. Gabriela Feranecová, PhD.