Mikulášov list

 

 

 

Mikulášov list január 2014

 

 Mikulášov list - december 2012 

 

 

Mikulášov list

Redakčná rada

 

 

Mikulášov list vydáva: Rímskokatolícky farský úrad v Starej Ľubovni
 
Redakcia: Ľubomír Ogurčák, Lukáš Marťák, Tomáš Torbík, Michaela Takáčová,
Denisa Dinisová, Jakub Ondrej
 
Vizuálna koncepcia: Lukáš Marťák
 
Adresa redakcie: Námestie sv. Mikuláša 14, 064 01 Stará Ľubovňa,
 
Kontakt:
web: http://farnost.slnet.sk,
tel.: 052 / 43 225 00, fax: 42 815 81,
email:  rkfu@slnet.sk 
 
Censor: Mgr. Pavol Lacko
 
Cirkevné schválenie: Mons. Prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup zo dňa 6. 3. 2003, prot. č. 485 / 2003. Vydávané s povolením Okresného úradu v Starej Ľubovni zo dňa 18. 3. 2003, prot. č. 4 / 2003, č. k. 2003 / 00390 
 
Tlač: Tlačiareň Kežmarok
 
Redakcia si vyhradzuje právo upravovať príspevky!