Отображение сетевого контента

 

V roku 1990 bola v jednej spoločenskej miestnosti zriadená kaplnka pre potreby duchovného vyžitia.

V jubilejnom roku 2000 sa zo sponzorských prostriedkov vybudovala nová kaplnka z priestorov nevyužívanej jedálne. Slávnostne bola vysvätená dňa 26. júla a jej patrónmi sú sv. Joachim a sv. Anna.