Foto

 

Interiér nemocničnej kaplnky.

 

foto: Štefan Hrbček

Lektori v nemocničnej kaplnke

Lektori v nemocničnej kaplnke

manželia Hudákovci -  Karol a Mária, Repková Anna, Urbanová Apolónia

Nemocničná Kaplnka

Krátka historia nemocničnej kaplnky: 

Po roku 1989 hľadali sa vhodné priestory v nemocnici na zriadenie kaplnky. Zo začiatku sa slávili sv. omše v nemocničnej jedálni. Potom sa vystavila nemocničná kaplnka, ktorú financoval farský úrad. Okolité dediny tiež finančne pomohli. Kaplnka je zasvätená sv. Alžbete Uhorskej, ktorá je patrónkou OFS a charity. Konsekrácia kaplnka bola v roku 1994.

 

Nemocničnú kaplnku spravuje tretí rád františkánov. Za ich službu a obetavosť im zo srdca ďakujeme.

Sväté omše bývajú v nemocničnej kaplnke v utorok a v nedeľu o 16:00.

Po sv. omši v utorok sa môžete spolu s členmi tretieho rádu františkánov pomodliť liturgiu hodín (breviár).

 

V roku 2015 sa uskutočnila rozsiahla úprava kúrenia a urobili sa aj niektoré intriérové úpravy. Nižšie je aktuálny vzhľad nemocničnej kaplnky