Modlitba lektora

Všemohúci Bože,
ty si ma pozval k službe lektora,
požehnaj ma,
aby som zreteľne prednášal(a)
slová Svätého písma
a svojím životom svedčil(a) o tom,
čo ústami prednášam.
Amen.

Отображение сетевого контента

Lektorská služba pri liturgii slova

 

Pri liturgickom slávení Božieho slova lektori čítajú biblické texty.

Pred sv. omšou sa lektor pripraví na čítanie: prosbou o požehnanie, modlitbou, prečítaním textu viackrát, aby textu porozumel. Dobre je, ak sa lektor pripraví doma a text premedituje, aby sa u veriacich pri počúvaní posvätných čítaní vznietila v srdci láska a živý záujem k Svätému písmu.

Lektori, aby boli dobre pripravení na službu potrebujú predovšetkým duchovnú prípravu – formáciu.

 

Rozpisy a aktuálne informácie

 

PREBIEHA AKTUALIZACIA WEBOVEHO OBSAHU

 

Zoznam lektorov

Lektori v nemocničnej kaplnke

manželia Hudákovci -  Karol a Mária, Repková Anna, Urbanová Apolónia