Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Muž a jeho Učiteľ

Muž a jeho Učiteľ

Dnešné liturgické čítanie: Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa učí, čo ti osoží, a vedie ťa po ceste, ktorou máš ísť. Keby si si bol všímal moje príkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny; ako piesku by bolo tvojich potomkov a ratolestí tvojho lona ako zrniek piesku. Nezaniklo by, ani by nebolo vyhladené jeho meno spred mojej tváre. (Iz 48, 17-19)

V každom príbehu o ceste muža sa stretávame zväčša s tajomnou postavou jeho učiteľa. Mladý muž pri svojom majstrovi získava potrebné zručnosti, učí sa jeho štýlu, pričom stále ide o celistvý rozvoj jeho osobnosti. Napriek tomu, že mladý muž sa chce iba naučiť nejaké remeslo, bojové umenie alebo sa aj priučiť praktickým taktikám, stále dochádza k duchovnej formácii, osobnému zreniu a usmerneniu motívov mladého muža. Bez usmernenia sily a motívov, by boli nadobudnuté zručnosti mladého muža možno nebezpečné a mohli by byť zneužité. Psychoanalytici tieto postavy učiteľov zväčša označujú ako archetyp mudrca. Tento vzorec môžeme sledovať asi v každom príbehu o premene muža. Princ má svojho učiteľa, gróf Monte Christo sa vo väzení stretáva s múdrym mužom, ktorý ho roky formuje a učí, v bojových filmoch vystupuje zakaždým nejaký starší “majster”, Frodo z pána prsteňov má Gandalfa….

Každý kresťanský muž má svojho učiteľa na dosah - svojho Boha. On nás úči a vedie po správnych cestách. Nejde tu len o starozákonné prikázania, ktoré, keby sme ich dobre poznali a držali sa ich, mali by sme v živote skutočný pokoj a veľa požehnania. Ako kresťania môžeme počítať s Duchom Svätým. Možno to už môže pre mnohých znieť ako otrepané poučky alebo ošumelé frázy, ale jeho prítomnosť a konanie v našich životoch môžu byť reálnejšie ako fakty, ktorým čelíme každý deň. Náš Učiteľ, okrem toho, že nás vychováva, dáva nám šikovnosť a učí nás nášmu reálnemu remeslu, má ešte moc ovplyvňovať veci okolo nás. Boh môže a máme osobnú skúsenosť, že mení veci, na ktoré nemáme vplyv, aby nám pomohol a vysekal z ťažkých situácií. Nik nie je väčší ako náš Boh a neexistuje lepšia cesta pre náš život a konktretný deň, ako ho naplánoval Otec.

Božie Slovo hovorí:  Nech je zvelebený Pán, môj ochranca, čo učí moje ruky zápasiť a moje prsty bojovať.(Ž 144:1).  Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach. (Ž 32:8)
Okrem toho, že nás Boh chcem učiť celoživotným princípom a dlhotrvajúcej pravde, chce nás učiť aj praktickým veciam každý deň, papríklad zefektívňuje našu prácu, dáva nám know-how pre našu profesiu.

Úloha na dnes
Ak si pracujúci: Popros nebeského Otca, aby ti pomohol s konkrétnou úlohou v práci a ak rozmýšľaš nad nejakým riešením, opýtaj sa Ho, ako to má byť. (Povzbudzujem ťa, ako programátor mám na výber stále množstvo ciest na dosiahnutie funkčnosti aplikácie. Ak sa zvolí tá správna metóda, môže to ušetriť veľa času. NIkdy som neľutoval riešenie, ktoré mi “napadlo” okamžite po modlitbe :) )

Ak si študent: Popros Ducha Svätého, aby ti ukázal priority, ktoré sa máš učiť v tomto zápočtovom období a popros ho, aby ťa viedol v učení, aby ti dal koncentráciu, miesto na učenie a dobrú pamäť. Som si istý, že tvoju modlitbu Pán vypočuje

Nebeský Otče, ty si môj majster, spolieham sa na teba.

Ak ťa toto zamyslenie oslovilo a myslíš, že by to mohlo povzbudiť nejakého priateľa, daj to zdieľať na sociálnych sieťach.