Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Pasivita muža

Pasivita muža

Keď Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán, Boh, a povedal mu: „Kde si?“ On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, naľakal som sa, pretože som nahý, a skryl som sa.“ Opýtal sa ho: „Kto ťa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?“ Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal za spoločníčku, dala mi zo stromu a jedol som.“ (Gn 3, 9-12)

Tretia kapitola knihy Genezis, o hriechu a páde prarodičov je azda najboľavejším miestom v biblii. V týchto pár riadkoch sa ukazuje naša úbohosť a prejavy z aj bežného rodinného života.

Adam, ktorý mal dôverný vzťah s Bohom, ku ktorému Boh priamo hovoril a ktorému Boh dal aj autoritu, sa stavia do pozície obete a vyhovára sa na ženu. Adam bol ticho pri dialógu ženy s pokušiteľom, bol pasívny pri tom, ako sa rozhodla podísť ku stromu, nechránil ich pripomenutím Božieho slova, ale z chuti si taktiež odhryzol zo zakázaného ovocia.

Adam mlčal, nepoužil svoju autoritu a bol pasívny. Keď prichádza na lámanie chleba, muž je nevďačný a zhadzuje vinu na svoju ženu. Ach, ako častá boľavá situácia z našich rodín...

Bolí ma srdce, keď vidím zlomených mužov, ktorí sa nechali taktiež oklamať nepriateľom, prepadli pasivite a sebaľútosti. Uverili nevyslovenému klamstvu, že žena je ich nepriateľom, pretože je aktívna. To muža tiahne ešte do väčšej uzatvorenosti a svoje života-dávanie bezpečne zamyká kdesi hlboko. Je nesprávne, ak ženy musia niesť bremeno mužskej zodpovednosti a s námahou riešiť situácie, kde by si muž s oveľa menším nasadením hravo poradil.

Vidíme, že nepriateľ nemusí byť kreatívny a používa stále tie isté klamstvá, ktoré fungovali aj v raji. Potom stojí muž proti žene a žena proti mužovi.

Náš Boh je však Bohom nádeje a veríme, že Ježiš Kristus prelomil kliatbu, vykúpil nás z pod otroctiev klamstva a my môžeme prehlasovať Pravdu nad našimi životmi.

Úloha na dnes
Chlapi, poprosme nebeského Otca, aby nám pripomínal, kým sme a autoritu, ktorú nám dal v Kristovi, keď príde pokušenie. Vymeňme pasivitu za aktívne postoje a nezhadzujme svoje zodpovednosti na manželky. Poprosme Otca, aby sme boli pokorní, dokázali priznať si vlastnú chybu a robiť pokánie.