« Späť

Mužský Advent 5: Stabilita kráľa

Mužský Advent 5: Stabilita kráľa
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.
A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“ (Mt 7, 21. 24-27)
 
Preto, aby kráľ dokázal poskytnúť skutočnú stabilitu svojmu kráľovstvu, nie iba dočasnú, sám potrebuje stáť na pevnom základe. V týchto adventných zamysleniach pre mužov sa venujeme pohľadu psychologickému archetypu kráľa, ktorý by mal v sebe rozvinúť každý muž. Ako muži v rodinách, potrebujeme byť kráľmi, ktorí sa starajú o svoje malé kráľovstvá - rodiny.
 
Podobenstvo z dnešného liturgického čítania, ktoré nám ponúka Ježiš hovorí o tom, ako si vytvoriť stabilitu v živote. Ježišovo posolstvo je jasné: napĺňať vôľu nebeského Otca. Ide o praktizovanie inštrukcií, ktoré nám Ježiš zanechal ale taktiež o poslúchnutie hlasu Ducha Svätého. Ak sa muži držia Božích princípov, ich život a životy ich rodín sú spokojnejšie. Na druhej strane, ak sme len poslucháčmi bez praktizovania Božích princípov, veci sa nám v živote rúcajú.
 
Skúsme spraviť dnes ďalší krok a to odvážny krok do toho, kam nás Boh volá. Keď príde na chvíľu víchrica, náš “dom” to vydrží.
 
Ak ťa oslovilo toto zamyslenie, daj ho prezdieľať na sociálnych sieťach.