« Späť

Mužský advent 8: Kráľ, ktorý rieši problémy

Mužský advent 8: Kráľ, ktorý rieši problémy
Boh totiž rozkázal znížiť každý vysoký vrch a odveké pahorky a vyplniť údolia na úroveň zeme, aby Izrael bezpečne kráčal pod Božou slávou.
Na Boží rozkaz lesy a všetky voňavé stromy zatônia Izraela. A Boh povedie Izrael v radosti, vo svetle svojej veleby, v milosrdenstve a spravodlivosti, ktoré pochádzajú od neho. (Bar 5,7)
 

Zamyslenie

Posledné roky sme si zvykli bežne sa posťažovať, že je toho veľa, že je to blázinec a nestíhame. Stalo sa to už spoločenskou frázou. Často ako muži čelíme problémom - vrchom, ktoré sa nám zdajú až príliš vysoké - nezdolateľné a strácame vieru, že by sme to “dali”. Začíme sa potom zúfalo obhliadať po dolinách, čo môžu byť naše rezervy a neschopnosti. V týchto situáciách máme pocit, že kopce narastajú, rokliny prehĺbujú a začíme pochybovať o sebe a o svojej identite.
 
Je tu ale však náš Kráľ, ktorý nás chce pre povzniesť. Náš Kráľ nie len že nás chce povzbudiť ale On je ten, ktorý ovplyvňuje okolnosti: vrchy znižuje a údolia vypĺňa. Chce, aby sme bezpečne kráčali za ním po ceste života. Dôverujme mu!