Blog

« Späť

Kresťanské princípy spravovania financií

Kresťanské princípy spravovania financií

Oblasť financií je pre mnohých kresťanov tabu a pohybuje sa v dvoch extrémoch- od lipnutia na peniazoch až k úplnému nestaraniu sa o peniaze a hmotné statky.

Božie slovo hovorí, že sa nemáme starať- t.j. starostiť, čo budeme zajtra jesť alebo čo si oblečieme, lebo náš Nebeský Otec vie dopredu, čo potrebujeme a dá nám to. To je skutočne pravda. Malý problém však nastáva v pochopení, že čo od Nebeského Otca dostaneme, máme potom múdro a dobre spravovať.  Apoštol Pavol vyslovene hovorí : „Len vás, bratia, prosíme, aby ste v tom čoraz viac rástli, a usilovali sa žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali.“ 1 Sol 4, 10-11

Požehnané alebo nepožehnané peniaze

Misionárka Gloria Gray často hovorí o tom, že naše financie môžu prinášať požehnanie alebo jeho opak. Dôležité je, komu slúžia: požehnané peniaze slúžia Bohu a nám, nepžehnaným peniazom (a môžeme ich mať kopec!) slúžime my ! a oni slúžia zlému na to, aby nás oberali o slobodu, ale najmä vytesnili Boha z 1. miesta v našom živote. Túto vec si musíme kontrolovať stále a mať pod kontrolou to, aby peniaze slúžili BOHU a nám. Božie Slovo nás vystríha : „Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti.“ 1Tim 6,10

Spravovanie financií

Nie je to nedôvera voči Bohu, ale práve zastávanie svojho dospelého úradu Božích synov a dcér v spravovaní rôznych oblastí. Kristus má byť vždy Pánom všetkého v našom živote, s Jeho milosťou, pomocou a vedením Ducha Svätého spravujeme podľa Božích princípov aj oblasť financií. Božie Slovo mnohokrát hovorí o správcoch- do úlohy ktorých sa máme postaviť my. Správnym spravovaním majetku oslavujeme a ctíme Boha : „Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.“   Prís 3,9

Úrodné a neúrodné roky

Mnoho ľudí si myslí, že sporenie či robenie si zásob je rúhanie sa voči Božej prozreteľnosti. Ak však poznáme Božie slovo, zásoby sú biblický princíp, ktorý Boh používa na ochranu a záchranu samotných ľudí robiacich zásoby a k tomu i iných, ktorí vďaka tejto skúsenosti môžu spoznať dobrostivosť Boha.„Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách. Budeš jesť z práce svojich rúk; budeš šťastný a budeš sa mať dobre.“ Ž 128 1-2

Patriarcha Jozef, ktorý spravoval egyptské hospodárstvo sa vďaka Božiemu vedeniu pripravil na SEDEM ! neúrodných rokov a zachránil tým nielen Egypťanov ale aj svoj vlastný židovský národ. Všimnime si, že tento Jozef nepovedal: „Nebojte sa, Pán Boh sa nejako postará. Teraz máme hojnosť, tak si ju užime!“ Videl nadbytok, z ktorého sa spokojne dalo odkladať bez toho, aby ľud strádal. Vďaka tomu zabezpečil ľud na nedobré časy, ktoré mali prísť a mohli ich prežiť v pokoji a bez existenčných problémov. Boh nás často žehná rôznymi spoôsobmi- dostávame dary, nečakané preplatky, výhodné ponuky či dobre zaplatenú prácu navyše. Niektorí ľudia robia tú chybu, že namiesto toho,aby nadbytok odložili alebo použili na splatenie pôžičky alebo dlhu, ktorý majú, celý nadbytok  okamžite použijú. Vždy bude mnoho vecí, ktoré sú užitočné a dobré a my ich s dobrým svedomím chceme kúpiť, ale je potrebné zvážiť-aký typ rokov teraz mám ? Viem rozoznať nadbytok a odložiť ho? Netreba  mať nadprirodzené schopnosti, aby sme pochopili, že napr. pre rodinu s matkou na materskej dovolenke nastávajú tie menej úrodné roky, na ktoré sa je dobré vopred pripraviť. Ak zasa máme 2 príjmy a 0 detí- je na čase odkladať.

Prečítajte si tiež:

Konkrétne spravovanie financií

Ako mať požehnané financie

Príčiny finančného nepožehnania

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
[...] Keď budeme používať metódu „Zaplatím, čo treba a na konci mesiaca sa uvidí“, môže sa nám ľahko stať, že budeme nemilo prekvapení už v strede mesiaca, pretože toho „čo treba“ je väčšinou vždy viac... [...] Čítať viac
Odoslané 10.8.2015 17:28.
[...] „Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.“ Ž 34, 11 Boh je verný a splní VŠETKO, čo sľúbi- ak budeme kráčať za Ním a poslúchať Ho, nebude nám chýbať... [...] Čítať viac
Odoslané 10.8.2015 17:33.