Blog

« Späť

Učiteľ, ktorý má Ducha

Učiteľ, ktorý má Ducha

Učiteľ môže zmeniť celý život- pozitívne, ale mnohokrát i veľmi negatívnym spôsobom... Och, aké by bolo krásne mať malý manuál s názvom „Ako riešiť...“, ktorý by obsahoval VŠETKY možné situácie a typy študentov a jednoducho nám formuloval, čo a ako urobiť... Nie, také niečo v printovej podobe nemáme- my kresťania vieme, že máme najlepšieho a neomylného Radcu- Ducha Svätého.

Pevne verím, že každý- i neveriaci človek túžiaci konať dobre a správne zažíva vnútorné pobádanie, čo urobiť, či neurobiť. Zrazu si môžeme uvedomiť, ako ľahko by sme sa vedeli spoľahnúť na obyčajnú knihu a koľko pochybností máme, keď ide o spoliehanie sa na vedenie Duchom Svätým. On je však 1000x lepší, komplexnejší, múdrejší, vie o všetkých záležitostiach a ZÁLEŽÍ mu na každom.

Učiteľ, ktorý má Ducha

Je nesmierne ťažké rozhodovať sa a hodnotiť  spravodlivo, objektívne a skutočne správne, no s Duchom Svätým je to možné. Ak máme Ducha Svätého a necháme ho v nás pôsobiť- dokonca sa na Neho spoliehame a prosíme o radu, potom nás sprevádzajú tieto znamenia :)

  1. Máme autoritu, ktorú si nemusíme vydobíjať, ale On z nás vyžaruje. Mnoho vyučujúcich hľadá potvrdenie svojej identity u žiakov, snažia sa im zapáčiť, istým spôsobom ich ohúriť- výsledkom je však úplný opak a o chvíľku sa tento pokus zvrtne na tyraniu- buď učiteľ týra žiakov- a takto sa chce cítiť lepšie alebo žiaci ničia jeho ! Nadávky, agresívne prejavy, zosmiešňovanie patria potom k bežným prejavom.Ak sme to robili- treba to oľutovať a vyznať Bohu a rozhodnúť sa prestať s týmto správaním.  Učiteľ s Duchom toto nepotrebuje- vie dobre, kým je- a to on dáva potvrdenie svojim žiakom. Nikomu nepotrebuje dokazovať, kto je učiteľ a kto študent. Dokáže vysloviť slová uznania, dať zažiť úspech a povzbudenie, ale i riešiť výchovné momenty slušne a s nadhľadom a nevyhýba sa tomu.
  2. Nerobíme protekcie- Duch Svätý v nás sa neustále prihovára za každého študenta- každý z našich žiakov sa stáva privilegovaným, obľúbeným. Nie je nám jedno, čo s nimi bude a či konáme voči nim fér.
  3. Duch Svätý nám radí- často nás upozorňuje na talenty a dary a pomáha nám rozvíjať ich v našich žiakoch. Upozorňuje nás, keď niečo nie je v poriadku- či už so zázemím žiaka, alebo jeho fyzickým a psychickým vývinom- mnohokrát učiteľ sám vycíti a všimne si, že to nie je „lajdáctvo“, ale žiak je unavený, nekocentrovaný- možno práve kvôli rozvádzajúcim sa rodičom, kvôli alkoholizmu, finančným problémom, vážnej chorobe súrodenca a pod.  Sú to okolnosti, ktoré učiteľ nemôže vedieť, ale Duch Svätý nám dá citlivosť vidieť, že niečo nie je v poriadku.
  4. Máme slobodu rozhodovať sa- mnoho- najmä nás mladých učiteľov je uväznených v tabuľkách- sledujeme počty zápisov, vymeškaným hodín, známky a rozhodujeme sa len podľa nich- tieto údaje by nám však mali pomáhať sledovať výchovno-vzdelávací proces a nie riadiť nás- podľa týchto vecí by sme mali vidieť, kam tento žiak smeruje a snažiť sa mu pomôcť napredovať lepšie- situácie v triede sú náročné- matky nútiace dcéry strážiť mladších súrodencov a nechodiť do školy, vrodená neschopnosť žiaka abstraktne matematicky myslieť, pekne písať... Našou otázkou by malo byť- ako môžem pomôcť tomuto Božiemu dieťaťu do života ? Duch Svätý vie najlepšie, čo skutočne pomôže a čo iba zraní. Ukáže nám, ako dať šancu veci napraviť a dosiahnuť úspech- pre tohto žiaka i pre nás.
  5. Sme kreatívni a zapálení- Duch Svätý je kreatívny a „ohnivý“- dáva nám vášeň, aj keď učíme dlho a za málo peňazí :). Neupadáme do zlej rutiny (existuje aj dobrá), ale vedie nás do nových postupov a pomáha nám zachovať si mladé a otvorené zmýšľanie.
  6. Chaos sa mení na poriadok- tak ako Duch Svätý pri stvorení sveta usporiadal chaos, rovnako dokáže usporiadať chaos vo vzťahoch v triede. Ak človek dostane triedu s takými medzerami v učive, že človek nevie, kde by začal- Duch Svätý je odpoveď. Ako známkovať a ako organizovať čas- DuchSvätý :)
  7. Máme ovocie Ducha- myslím, že málo žiakov i učiteľov by opísalo školu ako samú „lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrotu, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť a čistotu", ale Božia vôľa je, aby to tak v škole bolo! S Duchom Svätým sa to bude diať a to, čo je nám ľudsky nemožné, bude na Božiu oslavu a svedectvo o Jeho dobrom pláne.

Duch Svätý je úžasný a chce nám pomáhať. Potrebné je ale vedieť, že nestačí na začiatku roka povedať„Duchu Svätý, pomáhaj“ alebo zúčastniť sa Veni Sancte. Potrebujeme s Ním začínať každý deň- a to nie vyslovením zázračnej formulky, ale skutočným uvedomením si, že bez Neho to nezvládneme, a potom úprimnou prosbou: Drahý Duch Svätý,môj priateľ! Potrebujem Ťa! Poď so mnou a zostaň so mnou, veď ma Tvojimi správnymi cestami a rozhodnutiami. Spolieham sa na Teba. Dávam Ti svojich žiakov i seba. Amen

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Áno, keď budeme mať Ducha Svätého v sebe, takéto budú znamenia.
Avšak ako ho "mať" - konkrétne práve pri tom našom učiteľovaní?
Okrem toho, čo odporúča autorka, ja vždy pred skúšaním sa zvyknem pomodliť za dar sústredenosti a spravodlivosti. A keď študenti píšu písomku, modlím sa za nich desiatok ruženca - aby si dokázali spomenúť na všetko, čo sa naučili. Je to drobné gesto "dobrej vôle", ktoré Duch Svätý nikdy nenechá nepovšimnuté.
Odoslané 5.7.2015 5:42.