Ahojte, na tejto stránke nájdete rôzne prezentácie, ktoré som postupom času vytvárala pre rôzne stretká. 
Spokojne ich používajte pre rast vašich spoločenstiev.

Knižnica dokumentov

Ukázať tip Liferay Sync
Desiatky.ppt
FOTKY-MOBIL 015
Duch Svätý.ppt
Marek
Desiatky.ppt
Duchovný boj.ppt
Advent.doc
Identita ženy.ppt
AnnaBlascakovaLojekova.jpg
Duch svätý.ppt
nepokradneš, nepreriekneš krivého svedectva.ppt
spoločenstvo.ppt
Prezentácia- ženskosť.ppt
Prečo a ako sa modliť.ppt
Prečo a ako mám čítať Bibliu.ppt
Postoje.ppt
Zrnko_kavy.pps
duse_oc.pps
Eucharistia_.pps
Fantastic_Photography.pps