Z dnešného evanjelia

Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste /19. 9. 2018/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätému

Svätý Jozef Kupertínsky, kňaz, rehoľník
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

Svätý Ferreolus z Limoges, biskup /18. 9. 2018/ † po r. 591
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Ferreolus z Vienne, mučeník /18. 9. 2018/ † okolo 305 (?) Vienne, Francúzsko
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Jozef Kupertínsky, kňaz, rehoľník /18. 9. 2018/ * 17. jún 1603 Copertino, Taliansko † 18. september 1663 Osimo, Taliansko Význam mena Jozef: Boh pridal, rozhojnil (hebr.) Patrón obuvníkov, kozmonautov, letcov; pri skúškach, pri obracaní hriešnikov
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Mládenec, hovorím ti, vstaň! /18. 9. 2018/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätej

Svätá Hildegarda z Bingenu, mníška, mystička, učiteľka Cirkvi
Čítaj ďalej o Modlitba k svätej »

Modlitba k svätému

Svätý Róbert Bellarmín, biskup, učiteľ Cirkvi
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

Svätý Róbert Bellarmín, biskup, učiteľ Cirkvi /17. 9. 2018/ * 4. október 1542 Montepulciano, Taliansko † 17. september 1621 Rím Význam mena: preslávený, žiarivý (z nem.) Atribút: pastorál (berla)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Bl. Leonella Sgorbati, mučeníčka /17. 9. 2018/ * 9. december 1940 Gazzola, Taliansko † 17. september 2006 Mogadishu, Somálsko
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »
Ukazujem 11 - 20 z 3 409 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 341

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie