Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Modlitba k svätému

Svätý Štefan Uhorský, kráľ
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

Svätý Rochus, pútnik /16. 8. 2019/ * 1295, Motpellier, Francúzsko † 16. august 1327, Montpellier, Francúzsko
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Štefan Uhorský, kráľ /16. 8. 2019/ * okolo 969/975 Gran, Uhorsko, dnes Ostrihom, Maďarsko † 15. august 1038 Székesfehérvár, Uhorsko Význam mena: koruna, korunovaný (gr.) Atribúty: glóbus, kríž
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak /16. 8. 2019/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätému

Svätý Stanislav Kostka, novic
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Modlitba k svätému

Bl. Izidor Bakanja, laik a mučeník
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Modlitba k svätému

Svätý Tarzícius, akolyta, mučeník
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Prikázaný sviatok

Nanebovzatie Panny Márie /15. 8. 2019/
Čítaj ďalej o Prikázaný sviatok »

Životopisy svätých

Bl. Izidor Bakanja, laik a mučeník /15. 8. 2019/ * 1887 Bokendela, Belgické Kongo † 15. august 1909 Busira, Belgické Kongo
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Stanislav Kostka, novic /15. 8. 2019/ * 28. október 1550 zámok Rostkow v kraji Mazowsze, Poľsko † 15. august 1568 Rím
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »
Ukazujem 11 - 20 z 5 363 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 537

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie