Aplikácie pre Vaše elektronické zariadenia

Prinášame Vám užitočnú aplikáciu

OZ Hlas nádeje

(pre iPhone, Android)

Informácie o Materskom centre v Záhorskej Bystrici, o občianskom združení Hlas nádeje a o Materskej škole bl. Zdenke Schelingovej. Pomôcka pre darovanie 2% z dane, poloha materskej školy a centra. Zábavné maľovanie pre detí na rozvoj ich zručností.

Zdarma

Zdroj: