Sviatosti a sväteniny

Sviatosť krstu  

Krst detí

S prípravou na sviatosť krstu je najlepšie začať od 5. mesiaca očakávania dieťaťa. Súčasťou je stretnutie s rodičmi. Pozývame rodičov prežívať čas očakávania ako požehnaný čas: pristupovanie ku sviatostiam - pokiaľ je to možné, spoločná modlitby, modlitby za matky a deti, modlitby a požehnania v prípade komplikácií, požehnanie matky pred pôrodom, sprevádzanie modlitbami počas pôrodu.

Po narodení dieťaťa nasleduje stretnutie o priebehu samotného krstu, ktoré býva v sobotu o 9:00, resp. podľa dohody. Po takto absolvovanej príprave je krst dieťaťa v nedeľu podľa želania rodiny (čo najskôr po narodení dieťaťa).

Ak sa chcete dozvedieť, kto môže byť krstným rodičom a ostatné dôležité informácie o sviatosti krstu, prečítajte si tento dokument: prečítajte si tento dokument .

 

Krst dospelých

Predchádza mu obdobie katechumenátu, v ktorom záujemca o krst spoznáva vieru Cirkvi, a potom pripravený prijíma sviatosť krstu podľa tradície Cirkvi, predovšetkým počas Veľkonočnej vigílie (záujemci sa môžu informovať osobne, mailom, či telefonicky).

 

Sviatosť zmierenia

Každý deň vysluhujeme sviatosť zmierenia 30 minút pred svätou omšou. Na Prvý piatok v mesiaci spovedáme od 17:00, kedy vyložíme k poklone Sviatosť oltárnu do 18:00. Starkých a chorých doma navštevujeme v Prvý piatok mesiaca od 8:30 do 14:00 podľa prihlásenia.

Sviatosť manželstva

Prosíme tých, ktorí sa chcú zosobášiť v našej farnosti, aby sa prišli zahlásiť čo najskôr pred plánovaným termínom svadby. Stretnutia snúbencov sú plánované spoločne.

V čom spočíva podstata manželského zväzku, ako aj čo o manželstve hovorí právo Katolíckej cirkvi a aké sú podmienky vyslúženia sviatosti manželstva v Záhorskej Bystrici, nájdete v tomto dokumente: v dokumente , ktorý si tu môžete stiahnuť.

Sviatosť birmovania

Kandidáti na sviatosť birmovania sú žiaci prvého ročníka strednej školy a starší. Príprava na prijatie tejto sviatosti začína v septembri a pokračuje pravidelnými katechézami až do prijatia sviatosti birmovania.

V dokumente, ktorý si môžete stiahnuť tu, sa dozviete, kedy môže človek prijať túto sviatosť, kto môže byť birmovný rodič a ostatné doplňujúce informácie.

 

Sviatosť pomazania chorých

Na požiadanie.

 

Pohreb

Pri pohrebných obradoch Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc, vzdáva úctu ich telám a súčasne živým prináša útechu nádeje, ktorá pramení z Kristovho zmŕtvychvstania — základného kameňa kresťanskej viery.

Pri oznámení pohrebu na farskom úrade treba so sebou priniesť List o prehliadke mŕtveho s pečiatkou matričného úradu.

V dokumente, ktorý si môžete stiahnuť tu, sa tiež dozviete, čo je potrebné zachovať pri pohrebe, kto môže byť pochovaný.