Slovo života

Som si istá, môj Bože, že ma miluješ 

a že v tomto tak preplnenom živote, 
drvenom zo všetkých strán rodinou, priateľmi, všetkými ostatnými, 
nemôže chýbať púšť, kde sa môžeme stretnúť.
 
To neznamená, že sa mám naučiť blúdiť či ponevierať bez cieľa.
Musíme sa naučiť byť sami, kedykoľvek nám život ponúka prestávku.
A život je plný prestávok, ktoré môžeme objaviť alebo premárniť.
Aká to je pre nás úžasná radosť, 
keď aj v najťažšom a najponurejšom dni 
môžeme predpokladať 
mnohé stretnutia s Tebou, Pane, 
vylúpnuté z toku času!
Ty, náš Milý, nás priťahuješ k sebe 
a fascinuješ nás aj cez trýznivý a vyčerpávajúci nepokoj 
našich maličkostí. 
 
Madeleine Delbrêl