Profil farnosti

Farnosť Záhorská Bystrica
56 zaregistrovaných užívateľov
12 zapojených komunít
1 zapojených rodín
Miestny správca:
ThLic. Ľudovít Pokojný
Kapláni:
bez kaplána, preto príď a pomôž ako laik
Kontaktné informácie

Mapa farnosti