Košická eparchia
Oficiálna stránka Košickej eparchie

Erb eparchie | Eparchia Košice

História Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu (predchodca eparchie) v Košiciach začína dňom 21. februára 1997. V tento deň boli zverejnené dekréty č. 78/94 a č. 3/97 Kongregácie pre východné cirkvi, ktoré oznámili, že Svätý Otec Ján Pavol II. ustanovil bulou Ecclesiales communitates nový apoštolský exarchát pre veriacich byzantského obradu so sídlom v Košiciach...

Viac informácií

Časoslov
Aplikácia s modlitbami posväcovania času

Časoslov gréckokatolíka – Aplikácie v službe Google Play

Aplikácia Časoslov ponúka v slovenskom jazyku modlitby kontinuálneho posväcovania času byzantsko-slovanského obradu známych pod názvom časoslov. Ide o modlitby, ktoré pozývajú človeka v priebehu dňa sa viackrát zastaviť a v modlitbe posvätiť danú chvíľu a daný deň. Aplikáciu Časoslov zastrešuje Rada pre mládež Košickej eparchie ako jeden z prostriedok pastorácie mládeže.

Viac informácií

TV Logos
Kresťanská televízia východnej cirkvi

Logo televízie LOGOS vyjadruje jej základné poslanie, prinášať dnešnému človeku Krista. Centrálny monogram pozostáva z gréckych písmen X (chí) a P (ró), čo vyjadruje vzkrieseného Krista. K nemu sú priradené po bokoch dva logogramy, a to počiatočné a konečné písmeno gréckej abecedy alfa a omega. Ich obsiahlejší zmysel nachádzame v biblickej knihe Zjavenia apoštola Jána...

Viac informácií

Citát na dnešný deň

" „Celé peklo povstalo proti mne, ale žiadna pekelná sila nevyrve mi zo srdca moju dôveru v Teba, lebo Ty si dobrý a láskavý Boh a silný Pán." "
- blahoslavený biskup Peter Pavol Gojdič