PRIKÁZANÉ CIRKEVNÉ SVIATKY

 

01.01.   Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
06.01.   Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
25.03.   Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
              - Svätý a Veľký piatok
              - Pondelok svetlého týždňa
              - Pánovo nanebovstúpenie
29.06.   Svätí, slávni a všechválni apoštoli Peter a Pavol
15.08.   Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
08.12.   Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou
25.12.   Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
26.12.   Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

 


ODPORÚČANÉ CIRKEVNÉ SVIATKY

 

30.01.   Traja svätí svätitelia, veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
02.02.   Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
23.04.   Svätý a slávny veľkomučeník, triumfator a divotvorca Juraj
11.05.   Blahoslavený hieromučeník Vasiľ Hopko
20.05.   Pondelok Svätého Ducha, Presvätá Trojica
30.05.   Slávnostná poklona tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista
07.06.   Sviatok Božského Srdca Ježišovho
24.06.   Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka a Krstiteľa Jána
05.07.   Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
17.07.   Blahoslavený hieromučeník Pavol Peter Gojdič
20.07.   Svätý a slávny prorok Eliáš
06.08.   Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
29.08.   Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka Jána Krstiteľa
08.09.   Narodenie našej Presvätej vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
14.09.   Povýšenie úctyhodného a životodárneho Kríža nad celým svetom
01.10.   Presvätá Bohorodička, Ochrankyňa
28.10.   Svätá mučenica Paraskeva z Ikonia
08.11.   Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám
21.11.   Vstup Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu
06.12.   Náš otecsvätý Divotvorca, arcibiskup Lykijskej Myry
27.12.   Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan