Sviatosť zmierenia a pokánia (svätá spoveď)

 

Ježiš dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané."

(porov. Jn 20, 22 - 23) 

 

Vo svetle viery neexistuje väčšie zlo, ako hriech a nič nemá zhubnejšie následky pre samého hriešnika, pre Cirkev a pre celý svet. Proces návratu k Bohu, nazvaný obrátenie a ľútosť, zahŕňa v sebe bolesť nad spáchanými hriechmi a odpor voči nim, ako aj pevné predsavzatie v budúcnosti viac nehrešiť. Tento proces vzniká z milosti Boha, ktorý je plný milosrdenstva. Sviatosť pokánia sa skladá z troch úkonov kajúcnika, ktoré tvoria jeden celok, a z kňazovho rozhrešenia. Úkony kajúcnika sú: ľútosť a predsavzatie polepšiť sa; spoveď, čiže vyznanie hriechov spovedníkovi; a vykonanie skutku kajúcnosti, ktorý nám udelil spovedník, a aj iné skutky nahradzujúce spôsobenú škodu. Duchovné účinky sviatosti pokánia sú: zmierenie s Bohom, ktorým kajúcnik získava milosť; zmierenie s Cirkvou; odpustenie večného trestu; odpustenie, aspoň čiastočné, časných trestov, ktoré sú následkami hriechov; pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha; vzrast duchovných síl pre kresťanský boj. 

Ak sa potrebuje vyspovedať či duchovne porozprávať využite na to čas pred svätou liturgiou po dohode s kňazom v zakrestii.

Samozrejme sviatosť zmierenia sa vysluhuje v prvopiatkovom týždni polhodinu pred Svätou liturgiou.