Farské oznamy

 

  • OHLÁŠKY: Podľa kánonu 1066 CIC a nasl. oznamujeme, že kánonické - sviatostné manželstvo chcú uzavrieť Lukáš Dzvonik, pochádzajúci z farnosti Senné a Nikola Jacková, pochádzajúca z farnosti Falkušovce. Ohlasujú sa prvýkrát. Kto by vedel prekážku, pre ktorú by nemohli prijať sviatostné manželstvo je povinný ohlásiť to na farskom úrade.

  • Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Malá a Bodnárová. Ďakujeme! Pán Boh odmeň!

  • Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Blažeja Bocana. Ďakujeme! Pán Boh odmeň!