Roky pôsobenia

Meno správcu farnosti

1786 - 1804

 o. Štefan Paulus

1786 - 1804

 o. Ján Bokšay (excur. Dúbravka

1804 - 1804

 o. Ján Valkovský

1818 - 1829

 o. Ján Valkovský

1829 - 1833

 o. Juraj Gulovič

1833 - 1849

 o. Andrej Azary

1849 - 1879

 o. Ján Mikovský (Kačmar)

1879 - 1879

 o. Ján Vajda (excur. Petrikovce

1879 - 1897

 o. Anton Pajkoši

1897 - 1905

 o. Ján Demeter

1905 - 1947

 o. Mikuláš Čudáky

1941 - 1947

 o. Michal Serdy (výpomocný duchovný)

1947 - 1950

 o. Michal Serdy (Cyberey)

1968 - 1993

 o. Gabriel Németh (excur. Trhovište)

1993 - 1996

 o. Ľubomír Novák (excur. Markovce)

1996 - 1999

 o. Miroslav Labač (excur. Markovce)

1999 - 2014

 o. Miroslav Labač

2014 - súčasnosť

 o. Emil Zorvan