Filiálka Ložín

 

Gréckokatolícky chrám v Ložíne má medzi našimi novopostavenými chrámami dve prvenstvá. Je to prvý chrám, ktorý bol po blahorečení biskupa Gojdiča v Ríme zasvätený jeho úcte a je v ňom aj prvá ikona hieromučeníka Pavla napísaná nemennou technikou starovekých byzantských majstrov, ktorej autorom je majster Vincent.

Myšlienka postaviť gréckokatolícky chrám v Ložíne sa zrodila ešte pred druhou svetovou vojnou. Už vtedy ľudia túžili mať v obci svoj chrám. Zakúpili pozemok na jeho výstavbu a začali zhromažďovať potrebný materiál. Biskup Gojdič túto výstavbu podporoval. No prišla vojna a po nej tragický rok 1950 a násilná likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi. Ateistický komunistický režim Gréckokatolícku cirkev zakázal. Vladyka Pavol sa pre svoju vernosť Svätému Otcovi dostal do väzenia v Leopoldove, kde aj zomrel mučeníckou smrťou. Ložínčanom neostalo nič, dokonca ani holý pozemok, lebo aj ten bol skonfiškovaný.

V roku 1989 sa opäť začala z popola minulosti rodiť myšlienka postavenia chrámu. Na jar v Jubilejnom roku 2000 sa začalo z výstavbou. 4. novembra 2001 bol v Ríme blahorečený biskup a hieromučeník Pavol Peter Gojdič a Ložínčania tento chrám zasvätili jeho úcte. Slávnostná posviacka bola 24. novembra 2002 – rok po udalosti blahorečenia v Ríme a dva roky od začatia výstavby.

Chrám má pôdorys rovnoramenného byzanského kríža. Zemepisne je orientovaný striktne východným smerom. Je síce postavený z novodobých materiálov, no jeho vonkajší vzhľad pripomína drevené chrámy stavané v minulosti v našom regióne pod Karpatami. Veža má stupňovitú strechu a sú v nej umiestnené dva zvony.

Vnútri je inštalovaný jedinečný ikonostas a ďalšie ikony, ktorých darcom a autorom je syn nášho gréckokatolíckeho kňaza, kancelár spolku ikonopiscov Slovenska a majster ikonopiseckej školy JUDr. Vincent Luca. Ikonostas bol dokončený a posvätený 3. apríla 2005 našimi biskupmi Milanom a Jánom.

Posledná veľká rekonštrukcia chrámu (výmena strešnej krytiny, vymaľovanie interiéru, inštalovanie lampád na ikonostas, analoja, ripíd, procesijných zástav a napísanie ikony Matky Božej - Oranty vo svätyni otcom Róbertom Demkom) prebehla v priebehu rokov 2017 – 2018.