Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 28.12.-03.01.2021

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 28. december

Svätí 20000 mučeníci, upálení v Nikomédii

rod. Semberová: + Karolína- /týždňová/

17:00

Utorok 29. december

 Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata

rod. Adamovičová:

 + František a Sofia /panychída/

17:00

Streda 30. december

Svätá mučenica Anýzia

 

rod. Kuzmová: + Michal /panychída/

17:00

Štvrtok 31. december

 

Naša prepodobná matka Melánia Rímska

 

rod. Bartková: + Milan

Ďakovný akatist

17:00

Piatok 1. január

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

PRIKÁZANÝ SVIATOK!

VOĽNICA!

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

 

Za veriacich farnosti

10:00

 

11:15

Sobota 2. január

 

Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

07:30

Nedeľa 3. január

 

31.Nedeľa po Päťdesiatnici

 

Za veriacich farnosti

 

 rod. Vasilíková: * Milan, Mária, Milan, Michal, Veronika, Samuel

09:30

SL

11:00

SL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: piatok – 07:30, sobota – 17:00

Starina: piatok – 08:45, nedeľa – 08:00