Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 04.01.-10.01.2021

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 4. január

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

rod. Kuzmová: + Štefan - /týždňová/

17:00

Utorok 5. január

 Predvečer Bohozjavenia

PRÍSNY PȎST !

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého + Jordánske svätenie vody

Veľké povečerie

14:30

21:00

Streda 6. január

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

 

Za veriacich farnosti

10:30

Štvrtok 7. január

 

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi

rod. Štefaňaková č. 152:         + Filip, Katarína

17:00

Piatok 8. január

Náš prepodobný otec Juraj Chozebita

rod. Čandová: + Anna Čandová - 40 dňová

17:00

Sobota 9. január

 

Sobota po Bohozjavení

Jozef a Viera Miklušoví:          + Jolana

07:30

Nedeľa 10. január

 

Nedeľa po Bohozjavení

Za veriacich farnosti

10:30

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sväté liturgie sa budú slúžiť bez účasti veriacich.

Svätenú vodu si bude možné nabrať, keď sa obnoví verejné slávenie svätých liturgií.