Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 11.01. - 17.01.2021

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 11. január

Prepodobný otec Teodóz

rod. Šestáková: + Milan

17:00

Utorok 12. január

 Svätá mučenica Tatiana

+ z rod. Hrickovej a Semberovej

17:00

Streda 13. január

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

rod. Haščinová: + Alexander, Mária a ostatní z rod. Haščinovej a Šestákovej

17:00

Štvrtok 14. január

Prepodobní otcovia zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita

rod. Svistáková:  *Marek a Veronika

17:00

Piatok 15. január

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

rod. Šestáková:  + Anna, Peter Šestákoví

17:00

Sobota 16. január

 

Poklona úctyhodným reťaziam svätého apoštola Petra

rod. Lajčáková: + Milan

07:30

Nedeľa 17. január

 

Nedeľa o Zachejovi

Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sväté liturgie sa budú slúžiť bez účasti veriacich.