Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 21.12.-27.12.2020

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 21. december

Svätá mučenica Juliána

rod. Šestáková: + Katarína

17:00

Utorok 22. december

 Svätý hieromučeník Eleuterios. Prepodobný otec Pavol z Lastry

rod. Štefaňaková: + Michal, Verona a ostat. z rod. Kravčákovej

17:00

Streda 23. december

Desiati svätí mučeníci z Kréty

 

rod. Haščáková: + Imrich, Bernardína, Eduard, Mária

17:00

Štvrtok 24. december

 

Predvečer Kristovho Narodenia

 

Kráľovské hodinky

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

Veľké povečerie s lítiou

07:30

14:30

21:00

Piatok 25. december

 

 

 

Narodenie podľa tela nášho Pána a Boha a Spaiteľa Ježiša Krista

PRIKÁZANÝ SVIATOK!

Myrovanie

rod. Kopčáková: *Ján, Mária s rod.

(veriaci nad 60 rokov)

rod. Marinčinová č. 177: *Michal

(veriaci do 60 rokov)

František Kičura č. 106: *František s rod., Daniela s rod. Ľubomíra s rod.

(veriaci nad 60 rokov)

za veriacich farnosti

(rodiny s deťmi)

07:30

 

08:45

 

10:00

 

11:15

Sobota 26. december

 

Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

PRIKÁZANÝ SVIATOK

*Ľubica Svistáková

 

Za veriacich farnosti

09:30

 

11:00

Nedeľa 27. december

 

Nedeľa po Kristovom Narodení

 

Za veriacich farnosti

 

 *Peter, Petronela, Adam

09:30

CSL

11:00

CSL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123