« Späť

Za povolania- za všetky

Za povolania- za všetky

2. februára okrem sviatku obetovania Pána slávi Cirkev aj deň zasvätených. Dovolím si poprosiť o modlitby za všetky druhy zasvätených.

Ešte veľmi často znie v našich kostoloch: "Modlime sa za kňazské a  rehoľné povolania". Prirodzene, že ich potrebujeme!

Ale už menej ľudí vie, že medzi duchovné povolania patria ešte tri druhy: zasvätení vo svete v sekulárnych inštitútoch a inštitútoch apoštolského života, zasvätené panny bez príslušnosti k nejakému spoločenstvu, ktoré sú podriadené priamo biskupovi a pustovníci. Sú menej známi, ale rovnako potrebujú naše modlitby, Majú tiež ťažké záväzky, obetujú svoj život  Pánovi a službe sestrám a bratom.

Dovoľujem si teda poprosiť o modlitby aj za nich, na diecéznej synode zaznelo: "za duchovné povolania".

Napokon, na jednej z birmovných katechéz sa opýtala gymnazistka: " A manželstvo nie je povolanie? V ňom nemožno dosiahnuť svätosť?"

A aké povolanie!!! Jedna rehoľná sestra , pochádzajúca z krásnej kresťanskej rodiny povedala tieto slová:

"Najťažšia rehoľa je manželstvo!" Áno, všetci čo sme Kristovi, sme zasvätení.

A preto modlitieb nikdy nebude dosť, aby sme si mohli povedať- tak, a som na konci, už som sa pomodlil za všetkých.

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Jarmila Semanová
Aj David Torkington vo svojej trilógii píše, že tí, ktorí sú v manželstve, môžu byť na ceste lásky oveľa ďalej ...
Odoslané 2.2.2013 10:54.
Amen! Absolútne tak! Modlím sa za všetky povolaniaemoticon
Odoslané 2.2.2013 11:56.
Aj keď je manželstvo naj...rehoľa, KAŽDÝ má rovnakú možnosť stať sa svätým, tam kde je a tak ako je. Pán to veľakrát opakuje v písme. Aby sa nikto nevystatoval a aby sa nikto nezarmucoval. Láska je len jedna, má toľko podôb, koľko je na svete ľudí, aby nikto nemyslel, že sa nedá milovaťemoticon
Odoslané 2.2.2013 12:01.
Keby som bola napísala to tradičné: za kňazské a r e h o ľ n é, bola by som sa
dostala vyššie. Urobila som ten pokus, poprosiť a povedať aj o iných. Neprijaté.
Tým končí stránka Tretia cesta.
A už tu ostávam iba čitateľom, i to iba vďaka niekoľkým mladým, ktorých nedokážem sklamať. A budem plniť modlitbovú stenu.
A vy ostatní, ktorých som sklamala ja, alebo komu sa vydím vyhorená a nepohodlná a na príťaž....o d p u s t i t e.
Odoslané 2.2.2013 23:18.
Majka ďakujem ti za modlitby o povolania,za všetky,s radosťou sa pripájam.
Odoslané 3.2.2013 5:05.
Chápem ťa. My starší ľudia sme citlivejší, lebo musíme vynaložiť väčšiu námahu pri písaní. Nejde tu o intelekt, a slovnú zásobu, či myšlienkové pochody. Sú to banálne fyzické záťaže, ktoré sú brzdou. Keď sa k tomu pridá „neobjektívna kritika, či viditeľná ignorancia“ bolí to o to viac, že náš čas je už obmedzený, aby sme dokázali preraziť bariéru. Ak máme radi ľudí, o to viac vie bolieť ich nepochopenie.
Odoslané 3.2.2013 8:15 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Milá Anička a ostatné sestry,
ak ste dobre počúvali dnešné evanjelium štvrtej nedele v cezročnom období, dozvedeli ste sa, že keď Ježiš skončil svoje čítanie a jeho výklad v kafarnaumskej synagoge, rozzúrený dav ho chcel zhodiť do priepasti- zrázu. Ak som Ježišova nevesta- a to som, napriek všetkému, to nezávisí od sympatií ....- mám právo mať sa lepšie ako môj Pán?
Pán si toto evanjelium "načasoval" pre mňa.
A ako Ježiš dopadol? Tí, čo mu v nedeľu volali "Hosana", v piatok toho istého týždňa kričali Pilátovi : "Ukrižuj, ukrižuj ho! ".
Takže akokoľvek ja "dopadnem"....možno sa odmlčím ľuďom, ktorým ležím v žalúdku. Ale Ježišovi nikdy. Tým, čo ma ešte trochu znesú, posielam emoticon
Odoslané 3.2.2013 11:04 ako reakcia na Anna Václavová.
Mária Irma, vždy zostaneš nesená v mojich modlitbáchemoticon Ďakujem za všetko, čo si nám dávala a dúfam, že ešte dáš, ak On bude tak chcieť a ty budeš môcťemoticon
Odoslané 3.2.2013 13:16 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
A to rádio? Nenapíšeš mi odkaz naň? Ďakujem, a s Tebpu sa nelúčim, ak si to neželáš.Ak áno, rešpektujem Ťa.
Odoslané 3.2.2013 16:21 ako reakcia na Mária Künzl.
kresťan by mal byť zasvätený , ale, žiaľ, môže byť aj zasvetený....
Odoslané 14.2.2013 13:16.