Blog

Ján Krstiteľ - hlas a svedok Ježiša Krista (video-katechéza)

V nedeľu 9.6.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Ján Krstiteľ - hlas a svedok Ježiša Krista." Cieľom katechézy je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Čítaj ďalej o Ján Krstiteľ - hlas a svedok Ježiša Krista (video-katechéza) »

Pozvánka na hodinovú eucharistickú adoráciu v nedeľu 2. júna 2013

Diecézny otec biskup Štefan, na základe listu Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu oznamujeme, že kalendár hlavných podujatí v Roku viery, schválený Benediktom XVI. zahŕňa aj nedeľu, 2. júna 2013. V tento deň o 17.00 bude Svätý Otec František predsedať hodinovej eucharistickej adorácii v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.
Čítaj ďalej o Pozvánka na hodinovú eucharistickú adoráciu v nedeľu 2. júna 2013 »

Rozhovor s víťazmi Biblickej olympiády v Spišskej diecéze v šk. roku 2012/13

Katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval 16. a 17. apríla 2013 sa v Spišskej Kapitule diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách Základné a Stredné školy. V kategórii Základné školy súťažilo 12 družstiev, v kategórii Stredné školy súťažilo 8 družstiev.
Čítaj ďalej o Rozhovor s víťazmi Biblickej olympiády v Spišskej diecéze v šk. roku 2012/13 »

Ježišova matka - vernosť Božiemu Slovu (video-katechéza)

V nedeľu 12.5.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Ježišova matka - vernosť Božiemu Slovu." Cieľom katechézy je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Čítaj ďalej o Ježišova matka - vernosť Božiemu Slovu (video-katechéza) »

Evanjelizačný kurz Objav Krista a Alfa kurz (video)

Alfa kurz a kurz Objav Krista sú vanjelizačné kurzy, ktoré boli predstavené na seminári o pastorácii mládeže v Dolnom Kubíne a v Spišskej Novej Vsi. Sú vhodné pre mladých, birmovancov, katechumenov a pod.
Čítaj ďalej o Evanjelizačný kurz Objav Krista a Alfa kurz (video) »

Prorok Daniel - pamäť jednotlivca a národa (video-katechéza)

V nedeľu 21.4.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Daniel - pamäť jednotlivca a národa." Cieľom katechézy je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Čítaj ďalej o Prorok Daniel - pamäť jednotlivca a národa (video-katechéza) »

Katechéza na motto pápeža Františka o povolaní sv. Matúša

Svätý Otec František si za svoje pápežské motto vzal námet povolania apoštola Matúša. Je to evanjeliový príbeh, ktorý sa odohral medzi Ježišom a mýtnikom Matúšom.
Čítaj ďalej o Katechéza na motto pápeža Františka o povolaní sv. Matúša »

Ester - kráľovná v modlitbe a pôste (video-katechéza)

V nedeľu 24.3.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Ester - kráľovná v medlitbe a pôste." Cieľom katechézy je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Čítaj ďalej o Ester - kráľovná v modlitbe a pôste (video-katechéza) »

Projekt obnovy farností prostredníctvom rodín (video)

V piatok 15.3.2013 sa v Košiciach uskutočnila konferencia na tému: "Ako projektovať farnosť prostredníctvom rodín." O svojej skusenosti sa podelil Mons. Renzo Bonetti. V súčasnosti je farárom vo farnosti sv. Jozefa v Bovolone (Verona - Taliansko). Spolu s 30 ďalšími kňazmi z rôznych častí Talianska, začal vo svojej farnosti realizovať model farskej pastorácie nazvaný „Farnosť – rodina“ odporúčaný Biskupskou komisiou pre rodinu a život. Chcel si v realite klasickej farnosti vyskúšať účinky bohatého učenia Cirkvi.
Čítaj ďalej o Projekt obnovy farností prostredníctvom rodín (video) »

Online: Kvíz o novom pápežovi a iné

Ponúkam online kvíz o živote nového Svätého Otca Františka, cieľom ktorého je priblížiť postavu pápeža a týmto spôsobom obohatiť školskú, rodinnú a farskú katechézu.
Čítaj ďalej o Online: Kvíz o novom pápežovi a iné »

Prorok Jeremiáš (video-katechéza)

V nedeľu 17.2.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Jeremiáš - prorok, v ktorom Božie slovo a vlastný život sú nerozlučiteľne spojené." Cieľom katechézy je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Čítaj ďalej o Prorok Jeremiáš (video-katechéza) »

Viera a pôst (katechéza s prvkami Lectio divina, plus kvíz na pôst)

V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy na pôst a Rok viery vám ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina. Téma: Pôst a naše motívy v duchovnom živote. Ako bonus nájdete v závere interaktívny kvíz na pôst. Prajem vám požehnaný čas pôstu...
Čítaj ďalej o Viera a pôst (katechéza s prvkami Lectio divina, plus kvíz na pôst) »

Prorok Samuel, ten čo nás učí pozerať na svet Božími očami (video-katechéza)

V Roku viery sa v Spišskej Novej Vsi uskutočňujú biblické katechézy, ktorých cieľom je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechéz je doc. ThDr. František Trstenský, PhD. Ponúkam vám jednu z nich.
Čítaj ďalej o Prorok Samuel, ten čo nás učí pozerať na svet Božími očami (video-katechéza) »

Videoprednášky zo seminára o katechizácii birmovancov

Katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval v sobotu 19.1.2013 vzdelávanie, na ktorom bol predstavený YOUCAT – katechizmus pre mladých a jeho konkrétne použitie v katechéze mladých.
Čítaj ďalej o Videoprednášky zo seminára o katechizácii birmovancov »

Explózia lásky

Prednedávnom som čítal zaujímavú knihu. Štvorročný chlapec počas komplikovanej operácie zakúsil klinickú smrť. Ocitol sa v nebi, kde mal možnosť osobne stretnúť jeho „obyvateľov“, vrátene svojich príbuzných. S úprimnosťou a jednoduchosťou dieťaťu vlastnou rozpráva príbeh o tomto zážitku. O nezvyčajnej skúsenosti malého chlapca viem z rozprávania jeho otca. V skutočnosti nebo nie je žiadny výmysel.
Čítaj ďalej o Explózia lásky »

Modlitba ako aktualizácia viery

V poslednom čase si intenzívnejšie uvedomujem potrebu modliť sa za jednotu v cirkvi. Modlitba veriaceho človeka by mala byť veľmi úzko spojená s vierou. Napokon, prostredníctvom viery sa stretávame s Bohom v modlitbe. Preto je modlitba dôležitá pri prežívaní a uskutočňovaní viery v našom živote.
Čítaj ďalej o Modlitba ako aktualizácia viery »

Rút - žena dôvery v Božiu pomoc (video-katechéza)

V Roku viery sa v Spišskej Novej Vsi uskutočňujú biblické katechézy, ktorých cieľom je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechéz je doc. ThDr. František Trstenský, PhD. Ponúkam vám jednu z nich.
Čítaj ďalej o Rút - žena dôvery v Božiu pomoc (video-katechéza) »

Viera a obrátenie - Lectio divina Lk 3, 1-6 (plus kvíz o Jánovi Krstiteľovi)

V rámci nedeľného evanjelia, katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám na adventné obdobie ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina.
Čítaj ďalej o Viera a obrátenie - Lectio divina Lk 3, 1-6 (plus kvíz o Jánovi Krstiteľovi) »

Abrahám - praotec vo viere (video-katechéza)

V prebiehajúcom Roku viery sa v Spišskej Novej Vsi uskutočňujú biblické katechézy, ktorých cieľom je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechéz je doc. ThDr. František Trstenský, PhD. Ponúkam vám jednu z nich. Najbližšia katechéza na tému RÚT sa uskutoční v nedeľu 9.12.2012 o 16:00 v Spišskej Novej Vsi (Levočská ulica), na ktorú ste srdečne pozvaní.
Čítaj ďalej o Abrahám - praotec vo viere (video-katechéza) »

Ponuka na advent: Katechetické ozveny - časopis pre katechétov a animátorov (online)

Dávam vám do pozornosti adventné číslo Katechetických ozvien. V čísle nájdete aktuálne informácie, odborné rady, námety a katechézy na advent a vianoce, tiež zaujímavé knižné tituly.
Čítaj ďalej o Ponuka na advent: Katechetické ozveny - časopis pre katechétov a animátorov (online) »

Viera a krst (Lectio divina Mt 3, 13-17)

V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám na Rok viery ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina.
Čítaj ďalej o Viera a krst (Lectio divina Mt 3, 13-17) »

Mojžiš - prostredník medzi Bohom a ľuďmi (video-katechéza)

V Roku viery sa v Spišskej Novej Vsi uskutočňujú biblické katechézy, ktorých cieľom je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechéz je doc. ThDr. František Trstenský, PhD. Ponúkam vám jednu z nich...
Čítaj ďalej o Mojžiš - prostredník medzi Bohom a ľuďmi (video-katechéza) »

Noc čítania Biblie: Projekt pre vašu školu a farnosť

Katolícke biblické dielo (KBD) ponúka možnosť zapojiť sa do 3. ročníka výchovného projektu „Noc čítania Biblie“.
Čítaj ďalej o Noc čítania Biblie: Projekt pre vašu školu a farnosť »

Viera a povolanie v živote kresťana (Lectio divina Jer 1, 4-10)

Pre tento čas vám ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina, cieľom ktorej je obnova farského spoločenstva a rodinnej katechézy.
Čítaj ďalej o Viera a povolanie v živote kresťana (Lectio divina Jer 1, 4-10) »

Abrahám, vzor živej viery (Lectio divina Gn 22, 1-9)

V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám na Rok viery ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina.
Čítaj ďalej o Abrahám, vzor živej viery (Lectio divina Gn 22, 1-9) »

Zásady používania Svätého písma v rodine

V nedeľu 7.10. 2012 v rámci Dňa rodiny v SNV odznela prednáška doc. ThDr. Františeka Trstenského, PhD. na tému: "Zásady používania Svätého písma v rodine".
Čítaj ďalej o Zásady používania Svätého písma v rodine »

Je moja viera v Boha živá?

Pred niekoľkými rokmi som sa zúčastnil pešej púte z Maďarská do Levoče. Bola to pre mňa veľmi silná skúsenosť. Ubytovanie a stravu sme nemali vopred zabezpečenú. Boli sme odkázaní na „milosť a nemilosť“ obyvateľov dedín a miest, cez ktoré sme práve prechádzali. Aj napriek tomu sme prežívali dôveru v Boha a veľkú radosť zo starostlivosti nášho Otca.
Čítaj ďalej o Je moja viera v Boha živá? »

Videoprednášky zo vzdelávania o pastorácii Rómov

Dávame vám do pozornosti prednášky na tému pastorácie Rómov, ktoré odzneli na seminári o evanjelizácii a katechizácii Rómov. Organizátorom vzdelávania bol Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy.
Čítaj ďalej o Videoprednášky zo vzdelávania o pastorácii Rómov »

Rozhovor s víťazmi Biblickej olympiády v Spišskej diecéze

V stredu a v štvrtok, 18. a 19. apríla 2012 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách Základné a Stredné školy. V kategórii Základné školy súťažilo 11 družstiev, v kategórii Stredné školy súťažilo 8 družstiev.
Čítaj ďalej o Rozhovor s víťazmi Biblickej olympiády v Spišskej diecéze »

Kruciáta oslobodenia od závislostí

Ježiš raz navždy porazil hriech a smrť za všetkých (Rim 6, 10). Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život Božích detí (2 Pt 1, 3). Ďakujme Všemohúcemu Bohu za dar oslobodenia od závislostí akéhokoľvek druhu.
Čítaj ďalej o Kruciáta oslobodenia od závislostí »
Ukazujem 31 - 60 z 81 výsledkov.
Položiek na stránku 30
z 3