Blogy

« Späť

Chcem ťa povzbudiť

Chcem ťa povzbudiť

Tento blog je pre tých, ktorí trpia...

Slová blogu sú pre tých, ktorí trpia akékoľvek násilie, na tele (choroba, trápenia z tela, vlastný charakter, správanie sa), pre tých, ktorí trpia násilie  duchovne, duševné, akéhokoľvek druhu - skľučujúce myšlienky, najrôznejšie myšlienky, ktoré vchádzajú do nás a berú pokoj, a pôsobia  ničivé utrpenie, sužujú a ničia Božie svetlo v srdci človeka. Slová sú aj pre tých, ktorí sú v trápení pre stratu blízkeho človeka, rodiny, priateľov, stratu zamestnania, bytu, financií, nespravodlivo  trpiaci, ľudia núdzni, opustení a každý kto trpí v skúške pre akúkoľvek ujmu.

Veľa ľudí dnes trpí súženia, nemôžu sa vymaniť z ich ničivej moci. Sú to súženia, ktoré berú vieru, ktoré ničia nádej a ťahajú človeka do "ničivej samoty" kedy je sám s nimi...

Neprekvapuje nás, že kruto trpia tí, čo konajú proti Bohu, ktorí robia zlo. Aj oni môžu nájsť Boha. Nikdy ich nesúďme, prosme o poznanie Boha pre tých ľudí.

Neprekvapuje nás, že trpia tí, čo veria Bohu, naši bratia a sestry, veriaci kresťania, ktorí žijú život s Ježišom...

On je pre všetkých, ktorí strácajú silu, je tu práve pre nich. je tu pre kresťanov, aby ich posilnil, je tu pre neveriacich, aby sa im nechal spoznať, je tu pre hriešnych, aby prestali robiť zlo. Boh je tu pre každého z nás, kto trpí.

Utrpenie je bolestné pre každého človeka. Je hlboko ľudské, aj veriaci kresťan sa v ňom ocitá ako  bez viery, má chvíle, kedy je ako bez nádeje... Utrpenie bolí rovnako, ak nie viac človeka, ktorý nepoznal Boha, veď vieme, že bez Boha nevie, že by mal pomoc...necíti jeho moc... Človeku v utrpení chýba všetko. Preto je ťažké utrpenie. Preto tí, ktorí sú v sile viery, mali by prísť na pomoc, ako len môžeme, aby nepadol žiaden z ľudí vo svojej skúške... Posilňujme iných silou Slova a v pevnosti viery, modlitbou aj podporou akejkoľvek formy a podoby. Aby nikto v utrpení nebol sám a aby vedel, že sme s ním, že prichádzame k Bohu pre neho, aby sme mu pomohli...

 

Veľakrát sme čítali, veľakrát sme počuli, že BOH je LÁSKA. Veríme Bohu, veríme slovám Písma a predsa v čase skúšky veľakrát nedokážeme užiť ich liečivú moc. Je tak u mnohých ľudí, azda každý z nás prešiel či prechádza týmto úskalím. Nie je to nič nové. Toto je hlboko ľudské a Boh to vie. Môžeme tu stretnúť Ježiša... On trpel v tele človeka... Stačí si pomyslieť... Ja som ho tam stretla. V trápení som pomyslela na Ježiša... On sa mi dal nájsť na jeho ceste krížovej... Bolo to úžasné stretnutie! Bola som na zemi v prachu cesty a On bol vedľa mňa...

Mali by sme vedieť a prijať, že Boh nás nikdy nesúdi za myšlienky. Hoci ich nemáme pripustiť do srdca, aby nemali moc škodiť, tieto sa vkrádajú a človek sa ani nezbadá a už sú v srdci a konajú zlo. Nič nie je ľahšie, ako to. Dôležité je myšlienky rozlíšiť a poslať tam, kam patria - k Pánovi, aby im vzal moc, aby nám dal silu viery a svetlo v tej veci, ktorá nás sužuje. Boh nás nesúdi ani za skutky, ak by boli zlom, vyznajme ich, ľutujme, zanechajme ich. A netrápme sa pre ne, lebo už sú u Boha.

Boh koná okamžite odpúšťa, posilňuje, zmierňuje. Okamžite prichádza na pomoc svojou mocou. Hneď posiela úľavu, akonáhle pohliadneme na Neho, stačí jediné pomyslenie, ani nie hotová mašlienka a Pán je tu! Pán prichádza v moci hneď, akonáhle ho hľadáme (aj v myšlienkach), hneď ako pohliadneme na jeho tvár (Slovo Božie, Eucharistia). To je najväčšie povzbudenie Boha. On nám sľúbil, že nás nikdy neopustí, nech by sa dialo čokoľvek! Jeho slová sú PRAVDA. Slová Boha sú LÁSKA, to znamená, že ak sa k nám "prihovarájú" INÉ SLOVÁ, nemôžu byť od Pána... a takým slovám nemáme, nesmieme nikdy veriť. veríme iba Bohu. jeho Slovu.

Opačne to totiž účinkuje tiež. Stačí "len" nehotová myšlienka pochybnosti, váhania, a tá nás okamžite stiahne preč od Pána... a začne boj... lebo chce ničiť naše dielo (pokoj v Pánovi, rozvaha rozumu v Bohu, svetlo a sila v trápení), na ktorom sme pracovali (život viery, povstanie z pádu a pod.) Preto je veľmi dôležité, rozlišovať myšlienky a hneď vyhľadať Pána, On má moc nad nimi,ak ju my strácame, On vie, čo my nevieme, vie aj to, ako môžeme zasa získať silu a sa ich zbaviť, On vie, čo môžeme (máme, musíme) robiť my a dá nám to vedieť, alebo nám naznačí, že nemáme sami konať nič, lebo Pán koná aj sám, ak treba, aby nezačalo pôsobiť zlo. Pán urobí aj zázrak, ak treba! Nie pre senzácie, nie pre rýchle riešenia... Nie pre riešenia podľa našej vôle.

Boh nevyrieši okamžite naše "problémy"! Môže tak urobiť, nemalo by to však účinok pre náš život. Nepotrebujeme trpieť, aby sme našli múdrosť, utrpenie však často sprevádza človeka. Máloktorí žijú bez trápenia, málokto sa mu môže vyhnúť. Riešenie / liečenie prichádza aj ľahko, aj  trpko podľa toho, čo potrebujeme. Úľava je tu hneď, je ako pomyslenie na Pána, jednoducho viem, že ON je tu...  Postupne uberá bolesť ako sila lieku... účinkuje okamžite - úľava - posilnenie, povzbudenie, cítime okamžite, ak sa nás dotkol Pán... Boh pomôže okamžite, robí to inak, ako by sme čakali, preto máme byť "pozorní", aby sme ho neprehliadli, keď k nám prichádza, a aby sme ho vedeli prijať v tej veci. Pán nám pošle, dá, prinesie k nám okamžite pomoc a úľavu. Nikdy nás nenechá trpieť, je vždy s nami aj v najťažšom trápení. Spôsob, ktorý dá pomoc, musíme odhaliť svojou pozornosťou...mysľou upriamenou na Neho. Tak môžeme vidieť a uvidieť pomoc Boha vo svetle viery...

Sprievodné javy Božej pomoci sú vždy podľa Slov Evanjelia. Majú znaky pokoja, lásky, dobra, zhovievavosti, trpezlivého príhovoru, bratskej lásky, družnosti, priateľstva, slobody, sú bez násilia, bez strachu... Gal 5, 22 - 23;

+

Chcem ťa povzbudiť, brat, sestra, ak si v trápení, aby si sa nebál aby si veril, aby si vedel, že je s tebou Boh a sme pri tebe my.

Neboj sa, len ver!

Nikdy nie si sám!

VŽDY je s tebou všemohúci BOH! Boh sa stará o teba s najväčšou láskou milujúceho Otca, robí a koná aj vtedy, ak my ešte nevidíme.

Prichádza nám rýchlo na pomoc v každom súžení!

Jeho meno je BOH = MÚDROSŤ = VERNOSŤ = PRAVDA = SILA = SVETLO = SLOBODA = DOBRO - LÁSKA - MILOSRDENSTVO bez konca...

Nech vás všemohúci Boh žehná a posilňuje vo vašich trápeniach a nech vám dá silu, a slobodu!

Nech vám Boh všemohúci dá silu a svetlo, aby ste sa vzopreli zlu, aby ste mohli odolať súženiam a trápeniu tohoto času! A nech vám pošle človeka...

Nech vás všetkých žehná a posilňuje všemohúci Boh!

Amen.

+

+

 

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým