Blogy

« Späť

Nie obety a pôsty chce Boh

Nie obety a pôsty chce Boh

Čo je obrátenie???

V Starom zákone nám Boh hovorí, že "nechce obety a pôsty...!" Prečo? Lebo Boh chce od nás obrátenie!

Čím je je obrátenie? 

Je to jednoduché, je to zanechať, odhodiť, prestať robiť "neprávosť" = to, čo je nesprávne a v Bohu nezlučiteľné. Je to zanechať hriech - všetko to, čo ním je, samozrejme, a neprávosť čiže to, čo nie je pravda alebo nie je spravodlivé pred Bohom. Jednoduché. A predsa... Zmeniť životný štýl, meniť svoj charakter, nie je jednoduché. Obrátenie je priľnutie k Bohu, je to pohľad na Boha vo všetkom, čo robíme...

Meniť... meniť SEBA. Meniť dokonca vlastný charakter, to, čo je nám najvlastnejšie a najbližšie. To naše... Naozajstná úloha. Náročná... Na to potrebujeme poznanie seba. Spoznať seba znamená priznať si, čo je neprávosťou, čo je dobrom... Našla som si tie moje. Viem o nich už dávno... nemala som odvahu a guráž zanechať ich! Až teraz..., dozrel čas, aby som poznané a nájdené preosiala, aby zostalo iba dobré "osivo" lebo je čas siať... Máme talenty a nie je ich málo. Len nepriateľ ich vždy stíhal zadržať, aby neniesli ovocie. Doteraz tak bolo. Je čas meniť. Je čas vyhadzovať nedobré, zušľachťovať dobré... Nie je treba iba "obeta", alebo pôst na čas... Pôst od čoho? Je treba zmena - obrátenie! Na stálo. Navždy. Je to byť s Ním, nie sama, nie bez Neho! Získať si srdce Boha, On naplní moje srdce až po okraj... Potom nie sú veci "ťažké", ani smutné, nie sú bez radosti. potom nechýba motivácia ani možnosti...

 

Vydajme sa na cestu. Poznanie seba je začiatkom. Spoznať dobré a nie dobré. Netreba sa báť! Aj keď nie je iba radostná ale je predovšetkým nádejou na úspech a radosť, ak ju zdoláme. Áno, mnohí z nás už sú na nej a pracujú na svojej spáse zo všetkých síl. Tak je to dobré. Máme talenty, každý z nás ich má! Treba ich množiť, hovorí Ježiš a zdokonaľovať ich, dať z nich iným, aby tiež mohli rásť. My všetci máme úžasné dary a schopnosti, ktoré je treba nájsť, pomenovať, zušľachtiť a vycibriť. Iba tak nám poslúžia a prinesú úrodu, mnohonásobne. Preto nám ich Boh dal. Aby sa oslávil, aby sme boli jeho obrazom. Nie je sa treba báť - Boh je s nami,  máme jeho hojné požehnanie a milosti. Treba sa dať do práce, aby sme mohli zberať ovocie našej námahy! Poznanie pravdy, poznanie pravdy o sebe nie je moralizovaním, je nájdením prísľubov a darov, ktorými nás vybavil Boh pre život v plnosti! Sme deti Boha a máme dary! Azda o nich ani nevieme, preto je treba ich spoznať a zušľachtiť. Mnohé dary ležia ladom, sú ukryté pod nánosom podcenenia, azda aj nami samými. Tak sa nebojme odkryť ich, aby slúžili nám a iným ľuďom na spásu. Sme Boží ľud, sme jeho dedičia, synovia a dcéry, sme vyvolení, máme všetko...

Nech nás žehná Pán a nech nám dá poznanie a odvahu meniť veci, charakter, život, spoločnosť! Rozhodujeme sa pre život!!! je to život v hojnosti Božích prisľúbení! Amen.

+


Boh nepotrebuje náš pôst... my ho potrebujeme. Zrieknutie sa niečoho nám umožňuje zistiť, bez čoho dokážeme žiť, čo nepotrebujeme k životu a čo potrebujeme v miere... Pôstom očisťujeme zrak a sluch duše, získavame späť čistotu mysle a srdca, ktoré je zasa schopné milovať seba a iných ako miluje Boh... Pôst oživuje túžbu po Bohu a po živote, ako nám ukázuje Ježiš. učí nás odpúšťať 77x...  vždy... učí nás milovať bez podmienok, lebo tak nás miluje Boh.

Naše obety nie sú ničím iným, ako ziskom. Nimi získavame späť to, čosme azda stratili... Schopnosť deliť sa s inými, schopnosť vidieť očami viery...

A modlitby? Modlitby sú spoločenstvom s Bohom, modlitby sú miazgou života, sú životom duše, sú agapé človeka  a Boha, sú spoločenstvom lásky človeka a Boha, a ľudí medzi sebou... V modlitbe získavame blízkosť k Bohu, v modlitbe sa obraciame na Boha... V nej obraciame sa k Bohu, aby sme mohli v konkrétnom živote rásť a mocnieť vo viere, v láske a v nádeji, ktorá nás nesie... Aby sme mohli žiť a niesť iných k Bohu, aby sme mali život, radosť, naplnenie = požehnanie a priazeň Boha.

A nikdy nezabudnime na vďačnosť, lebo ona je začiatkom radosti.


+

Zamyslenie k téme od karmelitána, o. Vojtěcha Kodeta:

http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/rozhovor-vojtech-kodet

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Maria, objavila som čo znamená pôst aj pre mňa osobne. Každé odrieknutie od pridlhého a neužitočného vysedávania pred TV a PC ma privedie k prečítaniu si niečoho pekného, dobrej myšlienke, napr. ozvať sa niekomu, komu som dávno nezavolala, poslať mailík, povzbudenie, pps- ku. Tým nevravím, že je všetko v tých masmédiách zlé. Ale môj pôst spočíva teraz práve v tom vyberaní si, prirodzene rada pozriem i vypočujem niečo hodnotné......učí ma to slobode. Som chorá a to ma upozorňuje, že aj iní sú chorí a možno im dobre padne, tak ako mne, ak sa i niekto ozve....ak nepadne dobre, rešpektujem....prenechám iniciatívu druhej strane a cvičím sa v tom, neuraziť sa. Viem čo je to musieť učiť nemčinu keď mi treští hlava, alebo keď som pred chvíľou pre niečo plakala....Dokonca ani modliť sa mi vždy nedarí, ak sa príliš ozýva bolesť....vtedy si poviem: Ježiš, Ty vieš, ako rada by som s Tebou rozprávala a počúvala ťa...ale ani Ty si z Kríža nehovoril prejav, iba sedem viet....Tak opakujem moje obľúbené východné modlitby, vety s nádychom a výdychom....a usmejem sa: aj tak Ti patrím. A keď zasa budem vládať, napíšem, podelím sa....Ľúbim život s Ježišom.
Odoslané 26.3.2014 23:06.
Odoslané 27.3.2014 0:05 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.