Blogy

« Späť

Odpoveď z kríža

Odpoveď z kríža

Odpoveď na otázky človeka je vždy LÁSKA BOHA. Láska na kríži; Láska z kríža; Vzkriesený Pán. Tvár Krista a tvár blížneho. Radosť, pokoj, Láska Boha, ktorý je vždy s nami.

 

Ak pohliadneme na kríž, nájdeme odpoveď na otázky života.

Pán trpel, zomieral z lásky k nám, trpel z lásky ku mne. Jeho obeta je za mnohých, je obetou za mňa. Preto nesieme blížnych, nech sú akíkoľvek, lebo ich nesie Pán. On ich miluje. On nerozlišuje tak, ako ja. V každom človeku vložil semienko lásky, je na nás - je na mne, aby mohlo rásť.

+

Hľadím na tvár Krista.

Vidím lásku Boha, lásku Syna. Dostávam dar Ducha svätého. Hľadám tvár Pána, aby som prijala jeho Lásku. Pán mi posiela blížneho, aby som hľadala jeho tvár. Často nespoznávam Pána. Nevidím ho. Potrebujem nový zrak. Je to zrak Lásky, ktorá premieňa.

Nový zrak, nové srdce. Potom ho môžem uvidieť.

 

Hľadím na tvár človeka, blížneho, v danej situácii.

Napriek podobnosti (človek, ktorého stretám, vyzerá vždy rovnako) má stále novú podobu.

Jeho výzor je formovaný v každom stretnutí sa. Môže sa stretnúť s Kristom vo mne, môže stretnúť "iba mňa".  Stretnutie môžem darovať iba ja. Nemám čakať, že ho dostanem ja od blížneho. Je to naše stretnutie s Kristom. Od tohto stretnutia s Kristom závisí aj vzťah. Podľa neho sa ukáže tvár blížneho. Môže zažiariť radosťou, kedy sa srdce blížneho otvára pre Boha. Môže sa zamračiť smútkom a nevôľou. Je to vtedy, keď som nedala uvidieť inému tvár Krista. Nedokázala som darovať Pánov pohľad blížnemu.

 

Chcem darovať inému stretnutie s Kristom, ktorý je Láska. Pán je cesta, on mi dá spoznať, ako to môžem urobiť. Konkrétne. Vždy znova.

+

Pozrime sa na tváre kňazov a kardinálov:

Je na nich vidieť radosť, pokoj, úsmev, želanie dobra...

Tu sa uskutočnilo stretnutie s Kristom. Tu je prítomný Pán.

+

 

Nový človek, nová situácia - vyžadujú odomňa novú odpoveď.

 

Nie vopred pripravenú, nie tú z minulosti, nie inú z budúcnosti. Očakávajú  moju prezenciu,  zodpovednosť, plnenie úlohy.

Človek (situácia) čaká na moju odpoveď - Čaká na mňa.

podľ. Martin Buber

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Veľmi pravdivé, pekné a povzbudzujúce, vďaka, Majka!
Odoslané 17.3.2013 11:35.
Vyzerá to, že sa úsmev sv.Otca "nákazlivo" preniesol aj na ostatných!
Príma blog, vďaka, Mária!
Odoslané 17.3.2013 12:56.
Odoslané 17.3.2013 21:24 ako reakcia na Eva Vráblová.
Isto! verím tomu! Vďaka, Mária Irmuškaemoticon
Odoslané 17.3.2013 21:25 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.