Blogy

« Späť

Faisalabad: Kresťanská rodina je nútená utekať z miesta na miesto potom ako žena konvertovala z islamu na kresťanstvo.

Faisalabad: Kresťanská rodina je nútená utekať z miesta na miesto potom ako žena konvertovala z islamu na kresťanstvo.

25.8.2015

Khurram Naveed a jeho rodina je na úteku odvtedy ako sa oženil s moslimkou, ktorá prešla na kresťanskú vieru. Hovorí:  “Odvtedy ako sme sa zobrali, museli sme zmeniť miesto veľa ráz. Všade, kde ideme sa pýtajú mojej ženy na jej konverziu. Niekedy nás potom imánovia nútia prejsť na islam používaním hrozných vyhrážok. Moja žena a naše deti som mnou sme nútení ísť z miesta na miesto. Cítim ohrozenie akonáhle sa ľudia dozvedia o minulosti mojej ženy.

Samozrejme toto premiestňovanie z miesta na miesto nie je jednoduché. Už som menil prácu šesť krát. A nájsť prácu tiež nie je jednoduché. Potrebujeme istotu pre náš život, prosíme o pomoc.”

Toto trápenie začalo ked 33 ročný kresťan Kurram a 25-ročná Sobia začali učiť na Základnej škole kresťanského svetla v roku 2009. Študenti aj zamestnanci sa mohli zúčastňovať biblických kurzov. Sobia sa pridala vtedy k jednému kurzu a po čase sa rozhodla prijať kresťanskú vieru.

Aby mohla vyjadriť svoje pocity z objavovania kresťanskej viery a mohla ju lepšie spoznávať oslavila Khurama. Po viacerých rozhovoroch sa rozhodla  pre kresťanský krst, ktorý bol 9. Januára 2010 a prijala nové meno Mariam /Mária/. Po konverzii sa uskutočnil ich sobáš 20. apríla 2010. Potom však už nemohli žiť v Jameel Park, tak dvojica odišla do Farooqabadu, predmestia Faisalabadu.

Tri roky bežal život v poriadku. V apríli 2015 ich adresu však zistili rodičia Mariam. Nešli na nich priamo, ale nepriamo provokovaním susedov Mariam a Khurrama. Tí začali šíriť, že Mariam bola moslimka, ktorú násilne uniesol a prinútil konvertovať Khurram. Iman im potom prikázal konvertovať, inak budú znášať ťažké následky.

Po pár dňoch už boli nútení ujsť na tajné miesto, ale rodičia Miriam ich znovu objavili. Znovu museli ujsť do iného mesta. Teraz sa skrývajú na tajnom mieste už aj s dvoma malými dcérami.

„Hoci škola pracovala veľmi dobre a bola všeobecne uznávaná, nebolo viac možné ju prevádzkovať po konverzii Sobie“ informoval Rev Mukhtar Fazal, vlastník tejto školy. „Musel som predať budovu za polovicu trhovej hodnoty. Bol som tak zruinovaný. Modlím sa však za túto kresťanskú rodinu, aby našli pokoj v našej spoločnosti. Dúfam, že kresťania vo svete im pomôžu nájsť takéto miesto. Myslím, že pre nich jediné riešenie je opustiť našu krajinu.“

Mariam hovorila o problémoch kresťanov v Pakistane. „Stala som sa kresťankou pred viac ako päť rokmi a ešte nám svoj občiansky preukaz aktualizovaný, ani iné doklady. Keby som išla na úrady a žiadala aby mi upravili moje vierovyznanie v dokladoch môže mi byť znovu vyhrážané kvôli konverzii. Bez dokladov však nemôžeme zapísať naše deti do školy. Napriek všetkým problémom zostávame pevní vo viere v učenie Pána Ježiša do posledného dychu.“

Zdroj: Asia news

Foto: Flickr

http://www.asianews.it/news-en/Faisalabad:-Christian-family-forced-to-flee-from-place-to-place-after-wife-converts-from-Islam-35131.html