Blogy

« Späť

V diecéze Qiqihar bolo obmedzených v činnosti sedem spoločenstiev a kostolov

V diecéze Qiqihar bolo obmedzených v činnosti sedem spoločenstiev a kostolov

Členovia Zjednoteného frontu, polície a predstavitelia Úradu pre náboženské záležitosti vstúpili do kostolov počas obradov. Prerušili liturgické služby, vyháňali veriacich, ohrozovali ich a nariadili zatvorenie spoločenstiev. Msgr. Wei Jingyi, biskup Qiqiharu, napriek tomu, že je v podzemnej cirkvi, má dobré vzťahy s vládou. Obmedzovanie aktivít nastalo po podpise dohody medzi Čínou a Svätou stolicou

Qiqihar (AsiaNews) - Najmenej sedem zborov a ich spoločenstiev bolo obmedzených v aktivitách  v posledných mesiacoch v diecéze Qiqihar, ktorej biskup,  Msgr.  Giuseppe Wei Jingyi je uznávaný Svätou stolicou, ale nie vládou. Kňazi boli vyzvaní, aby opustili územie, ak nechcú byť násilne vyhostení. Napadnuté komunity sú všetky "podzemné", tj neregistrované. Doteraz mali dobré vzťahy s miestnymi orgánmi. 

Veriaci odsudzujú porušovanie čínskej ústavy, ktorá zaručuje náboženskú slobodu pre všetkých. Niektorí majú podozrenie, že obmedzovanie je schválené aj biskupom Yue Fushengom. V diecéze Qiqihar vlani v decembri policia takmer zničila kláštor a vyhostila mnišky. Nasleduje správa od napadnutých komunít:

Koncom septembra Li Fu Min, zástupca riaditeľa divízie náboženských záležitostí Da Qing, pricestoval so svojimi spolupracovníkmi do mesta Shuang Fa. Počas stretnutia s miestnou samosprávou povedal otcovi Zhang Fengovi, že farnosť nemá oprávnenie vykonávať náboženské aktivity. Kňaz sa môže buď rozhodnúť okamžite spolupracovať pri prerušení všetkých aktivít, alebo to urobia násilne.

Neskôr, koncom októbra, delegácia vedená Xiaom Guom Fengom, zástupcom riaditeľa Zjednoteného frontu z oblasti Zhangzhou, sprevádzaná viac ako desiatimi ľuďmi - vrátane príslušníkov miestneho vedenia a polície sa dostala do farnosti Zhangzhou krátko pred začiatkom večernej omše. Vyhlásili, že spoločenstvo je nezákonné a prinútili všetkých veriacich, aby odišli. Po niekoľkých dňoch zopár miestnych policajných dôstojníkov oddelenia Zjednoteného frontu opakovane vytlačilo veriacich a zakázali všetky náboženské činnosti spoločenstva ako sú spoločné stretnutia a liturgia.

Napokon, 21. decembra, boli vyhlásené dva kostoly v Zhangzhou a Shuang Fa za neprístupné pre verejnosť, pretože im chýbala štátna licencia na náboženské aktivity. Spoločenstvu bolo tiež zakázané oslavovať Vianoce na inom mieste, ktoré si prenajali. Kňazi a veriaci museli oslavovať vonku v chlade, pred kostolom.

Vo Feng Le Parish prišiel najmenej desaťkrát námestník štátneho tajomníka mesta do kostola sprevádzaný okresnými policajtmi, aby zastavil obrady a vyhnal veriacich z kostola. Takisto niekoľkokrát zmenili zámok na dverách kostola a dokonca sa vyhrážali, že uzavrú budovu, ak sa tam veriaci budú naďalej stretávať.

Pred Vianocami navštívili desiatky predstaviteľov miestnej samosprávy kostol Wu Yuan, a násilne odvliekli otca Lia, počas slávnostnej večernej omše, čo spôsobilo paniku medzi veriacimi. Tak prejavili úplnú neúctu k miestu bohoslužby a hlboko zranili srdcia prítomných. Tiež prehlásili, že vypovedali kňaza, bolo zakázané stretávať sa a sláviť tam obrady znovu.

Od prvej polovice roka 2018 až do dnešnej doby úradníci Zjednoteného frontu a úradu pre náboženské záležitosti obrátili pozornosť na otca Shena. Tvrdia, že je neoficiálny kňaz, ovplyvnený zahraničnými mocnosťami a požiadali ho, aby opustil Wu Da Lian Chi. Dňa 24. decembra predseda ministerstva pre náboženské záležitosti prišiel do farnosti a v prítomnosti predsedu naznačil otcovi Shenovi, aby odišiel; ak by neodišiel do konca roka (2018), donútili by ho násilne.

Pred Vianocami niekoľkokrát oznámili veriacim kostola Tong Bei (Bei An), že ich stretnutia sú nezákonné a budú zakázané.

V novembri a decembri (2018) polícia vošla do kostola v meste Jia Ge Da Qi každé 2-3 dni a zabránila nám sa stretnúť s našim farským kňazom.

Pre veriacich toto jednanie vážne narúša ich základné práva a ich slobodu a vieru. Kvôli represiám a prenasledovaniu sa veriaci nesmú stretávať a žiť svoju vieru. Metódy, ktoré používajú mnohí vládni úradníci, narúšajú práva občanov a veriacich a vôbec nerešpektujú posvätnosť miest bohoslužieb.

Veriaci mnohých farností vyjadrili svoje sklamanie svojim farárom, kňazom a biskupom. Veľmi sa hnevajú, pretože vládni úradníci uplatňujú zákon ľubovoľne, dokonca aj bez smerníc ústrednej vlády. Kňazi a veriaci oficiálnej cirkvi tiež rozšírili názor, že vláda zavádza politiku potláčania podzemnej komunity a vyzýva veriacich, aby počúvali biskupa Yue Fushenga. Táto situácia spôsobuje veľký hnev a vážny vnútorný konflikt medzi veriacimi.

Krátené

Preložené z Asia news

http://www.asianews.it/news-en/Seven-churches-and-communities-suppressed-in-Qiqihar-diocese--46131.html

Foto: Good Free Photos