História SKA v Piešťanoch

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti (SKA), sa od 22. septembra 2018, po viacročnom rozlišovaní, pretransformovali z pôvodného Spoločenstva kresťaského života (CVX), ktoré pôvodne vzniklo  18. mája 2011 pod vedením pátra Leopolda Slaninku SJ. V tom čase vzniklo 7 spoločenstiev so 103 členmi. Prvý animátorský tím tvorilo 13 členov, ktorí si v dňoch od 10. – 13. novembra 2011 urobili prvé ignaciánske duchovné cvičenia.

5. januára 2012 začali svoju trojročnú formáciu  ďalšie dve spoločenstvá, v ktorých sa na túto cestu vydalo 17 nových členov.

Počas prvého roka prvej základnej 3–ročnej duchovnej formácie, si v roku 2012 v Exercičnom dome v Piešťanoch urobilo 3–dňové ignaciánske duchovné cvičenia 97  členov a v roku 2013  v Exercičnom dome v Prešove, 5–dňové,  75 členov spoločenstiev.

V júni 2012 sa konala na Lide pri Váhu, prvá Detská Olympiáda CVX. Jej organizátormi boli členovia stretka vysokoškolákov.

14. februára 2014,  80 členov SKA ukončilo tretí rok „prvej vlny" duchovnej formácie. Z nich sa na nové formačné putovanie vydalo 60 členov  mini-animátorským kurzom.

8. marca 2014 sa na trojročnú formáciu v rámci druhej vlny", vydalo 240 veriacich v 16 spoločenstvách  vo veku od 14 - 66 rokov. Štyri skupiny tvorili mládež a najväčšie zastúpenie  mali mladé manželské páry. Osobitnú skupinu tvorili po prvýkrát aj rozvedení a znovuzosobášení, ktorí nemôžu pristupovať k sviatostiam.

Od mája 2014, osem členov rozbehlo nový apoštolát pre stredoškolákov v rámci projektu DISCOVER pre 21 stredoškolákov v dvoch spoločenstvách. Animátormi sa stali manželia Adamkovičovci, Dragulovci, Gáborovci a Šiškovci.

V roku 2015  sa v Exercičnom dome v Piešťanoch konali 3-dňové ignaciánske duchovné cvičenia, na ktorých sa zúčastnilo 120 členov v rámci 4 turnusov.  Duchovné cvičenia, ako vždy, viedol páter Leopold Slaninka SJ.

V dňoch od 30. septembra - 4. októbra 2015 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnila prvá duchovná obnova pre stredoškolákov v rámci formačného programu Discover. Zúčastnilo sa na nej 16 ľudí, nepočítajúc najmenšie 4 bábätká. Bolo skvelé počasie, 3 dni bez jediného obláčika, výborná atmosféra, náročná túra (S. Smokovec - Téryho chata - Priečne sedlo - Zbojnícka chata - 10,5 hodiny), ktorú všetci zvládli skvele, a nakoniec aj príjemná a nezabudnuteľná večerná opekačka.

Od októbra 2015 v Piešťanoch vznikli dve nové spoločenstvá, ktoré viedli pátri: Bunček, Šuppa, Zahoránsky a Gábriš. Do prvého ročníka nastúpilo spolu 22 nových členov.

24. októbra  2015 sa v JPC v Piešťanoch konal Komunitný deň, na ktorom sa zúčastnilo 53 členov z CVX z Bratislavy, Trnavy, Piešťan a Žiliny. (V tomto čase bolo na Slovensku 33 spoločenstiev CVX: v Piešťanoch 18,  v Bratislave 8, v Prešove 3 a po jednom spoločenstve je v Trnave, v Bytči, v Lutile a v Trenčianskych Tepliciach.)

V roku 2016 sa v Exercičnom dome v Piešťanoch konali 5-dňové ignaciánske duchovné cvičenia  pre členov spoločenstiev, na ktorých sa zúčastnilo 59 členov v dvoch turnusoch.  Zaujímavosťou bola účasť dvoch, 4 a 5 mesačných bábätiek.

18. marca 2016 skončila prvá dvojročná etapa formácie pre stredoškolákov v rámci projektu DISCOVER, pričom formáciu skončilo 20 stredoškolákov. Od mája 2016 vznikli nové dve spoločenstvá, v ktorých sa animátormi stali stredoškoláci z pôvodných  stretiek: Matúš Knobloch, Lenka Kadlecová, Barborka Maroňová, Vierka a Anička Mrňové, Michal Haladík a Filip Bobek. V nových spoločenstvách sa začalo formovať ďalších 20 nových stredoškolákov, resp. aj deviatakov na základnej škole.

30. augusta 2016 sa v JPC zišlo 11 členov „Tvorivého tímu" CVX v Piešťanoch a napísalo list adresovaný LC CVX v Bratislave, s vyrozumením o pozastavení integračných snáh s CVX na Slovensku a o rozhodnutí nateraz ostať len spoločenstvami na regionálnej rovine pod vedením jezuitských pátrov v Piešťanoch. 

3. septembra 2016 začalo 157 členov v rámci 13-tich spoločenstiev  CVX v Piešťanoch 5- mesačné duchovné cvičenia vo všednom dni pod vedením pátra Leopolda Slaninku SJ.

V dňoch od 23. - 25 septembra 2016 sa konal v histórii CVX Piešťan prvý Rodinný víkend v Rodinkove, v Belušských Slatinách. Zúčastnilo sa na ňom 26 manželských párov a spolu s deťmi nás bolo 102. Na programe pre deti spolupracovalo 11 animátorov, ktorí spolupracovali aj s odborníkmi na prácu s deťmi, z CVX z Malty.

Na konci januára 2017  skončilo ďalší, v poradí druhý cyklus  -ročnej formácie 142 členov, z čoho bolo 45 animátorov a 97 členov vo formácii. 

2. marca 2017 začalo formáciu v ignaciánskej spiritualite ďalšie spoločenstvo v rámci projektu DISCOVER pre stredoškolákov a deviatakov základných škôl, ktorého animátormi sú manželia Veronika a Miroslav Bérešovci a manželia Daniela a Peter Jančíčekovci. Hoci sa na začiatku doň prihlásili len 4 členovia, po 3 mesiacoch sa vytvorila z nich skvelá partia v počte  12, 4 dievčatá a  8 chlapcov.

3. marca 2017 začalo svoje formačné putovanie nové spoločenstvo pre vysokoškolákov v rámci medzinárodného projektu MAGIS, ktoré animujú manželia Alenka a Peter Adamkovičovci, Mirka a Oliver Šiškovci a Katka Fedorková. V spoločenstve sa začalo formovať 11 vysokoškolákov.

Od marca 2017 sa na ďalšiu 3-ročnú formačnú púť, už v poradí „tretiu vlnu" v ignaciánskej spiritualite vydalo spolu 160 členov v 13-tich nových spoločenstvách, (112  je nových členov, ktorých na ceste sprevádza 48 animátorov). To je akýsi ďalší kvantitatívny rozvoj CVX v Piešťanoch. Dôležité je však aj  kvalitatívne napredovanie,  ktoré spočíva vo vzniku až 7 tzv. „cieľovo-služobných" spoločenstiev. „Cieľových" preto, lebo k tomuto cieľu smeruje 3-ročná duchovná formácia a „služobných" preto, lebo ich charakteristikou je, že všetkých členov spoločenstva spája jedna služba.

Od mája 2017 z „cieľovo-služobného" spoločenstva zameraného na apoštolát snúbencov a mladomanželov vznikla nová iniciatíva, resp. dve nové spoločenstvá práve pre formáciu snúbencov a mladomanželov. Ich animátormi sú manželia Gáborovci, Dragulovci, Karasovci a Bajaníkovci. Formáciu v nich začalo 11 snúbeneckých a manželských párov. Od septembra 2017 chystáme rozbehnutie ďalších dvoch takýchto spoločenstiev.

13. mája 2017 sa v priestoroch JPC uskutočnilo historicky prvé  stretnutie animátorov "cieľovo-služobých" spoločenstiev CVX v Piešťanoch. Animátorov týchto spoločenstiev je v súčasnosti 81.

Zaiste dôležitou charakteristikou CVX v Piešťanoch je skutočnosť, že väčšinu členov v ňom tvoria manželské páry. Z tohto hľadiska je zaujímavé, že od roku 2011 v rámci CVX sviatostné manželstvo uzavrelo do tejto chvíle (24. jún 2017), 13 párov.

Prvými boli 20. augusta 2011 Mária Godálová a Tibor Bajaník.

16. júna 2012 Ivonka Illenčíková a Ivan Gábor.

22. septembra 2012 Alenka Dragulová a Peter Adamkovič. Všetkým týmto asistoval pri vysluhovaní sviatosti páter Leopold Slaninka SJ.

Ďalej pokračovali 8. mája 2013 Marta Palcová a Václav Ducháček.

29. júna 2013 Lenka Bekešová a Peter Dragula.

7. septembra 2013  Vanda Vráblová a Peter Karas.

24. októbra 2014 Veronika Discantiny a Miroslav Béreš. 

20. júna 2015 Janka Bérešová a Rastislav Vojtek a Šimon Chrvala a Petra Illenčíková.

19. septembra 2015 Miška Urbánková a Lukáš Chovanec.

24. októbra 2015 Peter Jenčíček a Daniela Hrabinová.

1. októbra 2016 Mirka Trúchla a Ondrej Mikuš, Monika Krupanská a Miloš Illenčík.

Celkový počet ľudí hlásiacich sa k spoločenstvám ignaciánskej spirituality v Piešťanoch, (vrátane Discover, Magis a CVX, ktoré tiež sprevádzajú pátri Bunček, Zahoránsky a Benkovský),  ku dňu 24. júna 2017 je:  309 členov v 28 spoločenstvách,  čím sa prekročila magická 300-stovka, a dosiahol i biblický počet  „300 Gedeonových bojovníkov" smiley

V dňoch od 22. - 24. septembra 2017 sa konal už 2. ročník Rodinného víkendu piešťanského CVX v Rodinkove v Belušských slatinách. Zúčastnilo sa ho 26 manželských párov, pričom spolu s deťmi všetkých ľudí z Piešťan bolo 114. O program pre manželov, v zmysle zlepšenia a prehĺbenia vzájomnej komunikácie, sa postaral tím piatich manželských párov z rozličných kútov Slovenska z hnutia Rodinných spoločenstiev, a o špeciálny katecheticko-zábavný program pre deti, ktorých bolo 49, sa postaral 12 členný tím tzv. "cieľovo-služobného" spoločenstva: Kakafkové párty" z CVX v Piešťanoch.

 

Od 1. januára 2018 sa novými koordinátormi CVX v Piešťanoch stali manželia Marta a Stanislav Chmelovci, a ďalšími členmi "Tvorivého tímu":  Majka Vavrovičová, manželia Mirka a Oliver Šiškovci, manželia Katka a Ľubomír Čellarovci a Roman Vránsky. 

13. januára 2018 sa uskutočnilo prvé stretnutie "Rady starejších". Podmienkou pre členstvo v tejto Rade je:
- vek nad 60 rokov,
- minimálne 6 rokov pôsobenie v CVX,
- aspoň 3 ročná skúsenosť s animovaním spoločenstva.
Členovia Rady starejších sa stali manželia Amálka a Anton Galovci, ktorí sú zároveň aj jej koordinátormi, Zdenka Clementisoá, ktorá je zároveň aj výkonnou sekretárkou, Ľubka Nagyová, Marta Čižmáriková a Slávka Chlumská. Na prvom stretnutí sa definovali základné ciele tejto Rady, ktorými by sú:
- poskytovať reflexiu o rozvoji CVX s istým nadľadom veku a prežitej skúsenosti,
- zasadzovanie sa za CVX modltibou a obetou svojich utrpení,
- osobitná starostlivosť o chorých a starobou zoslabnutých členov CVX.
V rámci spoločnej reflexii o ďalšom rozvoji CVX vznikol nápad, že od mája bude bývať každú prvú sobotu v mesiaci sv. omša o 20.00 hod, ktorú budú organizovať členovia CVX, ale ktorá bude otvorená aj pre verejnosť, pričom priestor pre homíliu bude slúžiť na ďalšie vzdelávanie sa v ignaciánskej spiritualite.
 
------------------------------------
 
Poobzretie sa do nedávnej minulosti….

V roku 2011 vzniklo v Piešťanoch 7 prvých spoločenstiev CVX so 103 členmi, ktorí vstúpili do 3 – ročnej duchovnej formácie v ignaciánskej spiritualite.

O tri roky neskôr, v roku 2014 to bolo 16 nových spoločenstiev s 240 členmi.

O ďalšie 3 roky, v roku 2017, to bolo 13 nových spoločenstiev so 160 členmi.

Od Pôstu 2018 vzniklo 8 nových spoločenstiev s 88 členmi.

V rámci spoločentiev CVX  sa teda v rokoch 2011 - 2018,  formovalo v ignaciánskej spiritualite spolu 591 veriacich z Piešťan z blízkeho okolia.

------------------------------------

V dňoch od 12. - 14. augusta 2018 sa v Rodinkove, v Belušských Slatinách, uskutočnilo v poradí už 3. stretnutie rodín v rámci formačného putovania Spoločenstiev kresťanského života. Na stretnutí sa spolu zúčastnilo 75 ľudí, z čoho 17 manželských párov s deťmi, o ktoré sa starali 13 animátori z "cieľovo-služobného" spoločenstva s názvom "KP", ktorí sa venujú apoštolátu detí. Program pre manželov viedli viacerí animátori z hnutia Manželské stretká, pod vedením manželov Anky a Emila Kondelovcov zo Žiliny a Drahomíry a Vladimíra Jackovcov z Košíc. Atmosféra, uprostred krásnej prírody a výborného počasia, bola ako vždy skvelá, preniknutá duchom opravdivej radosti, dobroty, pokoja a úprimného priateľstva.

-------------------------------------------------------

V sobotu 22. septembra 2018 sa uskutočnilo historické stretnutie aktívnych členov spoločenstiev, ktoré doteraz kráčali pod názvom CVX.  Po viacročnom rozlišovaní dospeli k rozhodnutiu rozvíjať sa aj naďalej v ignaciánskej spiritualite, ale pod novým názvom: Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti, (SKA).  Ten totiž lepšie vyjadruje podstatu terajších spoločenstiev, ktorých členovia sa  po troch rokoch základnej formácie v ignaciánskej spiritualite,  rozhodujú pre angažovanosť v službe iným v rámci ďalších spoločenstiev.


V dňoch od 12. - 15. októbra 2018 sa na chate vo Vysokých Tatrách uskutočnila duchovná obnova pre animátorov novomanželských spoločenstiev, ktoré vznikli v pôste 2018, z iniciatívy tzv. "cieľovo-služobného" spoločenstva s názvom: "Formácia snúbencov a mladých manželov". Čas strávený v krásnom tatranskom prostredí za výnimočne slnečného počasia, pretkávala aj spoločná ignaciánska reflexia a rozlišovanie, z ktorého sa zrodila nová inciatíva, totiž intenzívnejšie prebratie zodopovednosti týchto laických animátorov za duchovnú formáciu mladomenželov v rámci Spoločenstiev kresťanskej angažovanosti. Prvým konkrétnym krokom v tomto smerovaní bude zorganizovanie formačného stretnutia manželov a rodín SKA v Rodinkove v roku 2019.
---------------------------------
15. októbra 2018 sa uskutočnilo v poradí druhé tohtoročné stretnutie Rady starejších. Podmienky pre členstvo v tejto Rade sú:
- vek nad 60 rokov,
- minimálne 6 rokov pôsobenia v SKA,
- aspoň 3 ročná skúsenosť s animovaním spoločenstva.
Koordinátormi Rady starejších sú manželia Amálka a Anton Galovci, a členmi: Ľubka Nagyová, Marta Čižmáriková a Slávka Chlumská, a novou členkou sa stala Zdenka Clementisová, (ktorá je aj výkonnou sekretárkou SKA). Ciele Rady starejších sú tieto:
- poskytovať reflexiu o rozvoji SKA s istým nadhľadom veku a prežitej skúsenosti,
- zasadzovanie sa za SKA modltibou a obetou svojich utrpení,
- osobitná starostlivosť o chorých a starobou zoslabnutých členov SKA.
-------------------------------------
Dňa 20. októbra 2018 sa uskutočnilo stretnutie Tvorivého tímu Spoločenstiev kresťanskej angažovanosti (SKA) v Piešťanoch. Podstatnou časťou programu bolo stanovenie si charakteristík nového štatútu a štruktúry SKA.
 
Základná štuktúra SKA  je postavená na dvoch aspektoch:
a, prvé tri roky prebieha formácia v ignaciánskej spiritualite, po ktorej,
b, je každý pozvaný do konkretnej služby, misie. Tá môže prebiehať v 4 formách:
1. Ako animátori nových formačných spoločenstiev,
2. Pridaním sa do niektorých z už teraz fungujúcich "služobných" spoločenstiev (nateraz existuje 7 takýchto smerovaní),
3. Môže sa vytvoriť nové služobné smerovanie,
4. Dokonca i spoločenstvo, ktoré prešlo 3 ročnú formáciu, - ak cíti, že už teraz spája ich členov nejaká jedna služba, - môžu automaticky sa stať takýmto "služobným" spoločenstvom.
Ďalším bodom programu stretnutia bolo tiež zadefinovanie toho, o akú službu sa v spoločenstvách SKA jedná.
Je to jedna zo 4 hore uvedných foriem. Buď teda forma služby animovania nového formačného spoločenstva, alebo služba v rámci "služobného" spoločenstva, kde jedna spoločná služba spája všetkých členov spoločenstva. Práve týmto aspektom sú charakteristické spoločenstvá SKA, v čom sa prajavuje to typické ignaciánske "magis" - "viac", a čo ich zároveň odlišuje od iných foriem doteraz známych spoločenstiev, ktoré sú charakteristické len zameraním na osobnú formáciu či modlitbu.
Súčasný Tvorivý tím tvoria: manželia Marta a Stanislav Chmelovci (hlavní koordinátori SKA v Piešťanoch), Majka Vavrovičová, manželia Marcela a Emanuel Godálovci, manželia Petra a Pavol Zbojekovci, manželia Mária a Juraj Véghovci, manželia Katarína a Ľubomír Čellarovci, manželia Mirka a Oliver Šiškovci.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
V sobotu, 17. novembra 2018, sa v Jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch, uskutočnilo stretnutie aktívnych členov Spoločenstiev kresťanskej angažovanosti, SKA.. V súčasnoti je ich spolu 83 a tvoria ho animátori  formačných spoločenstiev a členovia  služobných spoločenstiev. Hlavným bodom programu bolo oboznámanie sa so súčasnou celostnou  štruktúrou SKA, kedy toto laické hnutie  tvori 22 spoločenstiev s 220 členmi. Z toho je 5 formačných spoločenstiev v prvom roku formácie, 10 spoločenstiev v druhom roku formácie a 7 apoštolsko-služobných smerovaní, od služby deťom, stredoškolákom, vysokoškolákom, manželom až po bedzdomovcov a ľudí v núdzi. Štruktúru ďalej tvorí Hlavný koordinačný tím, ďalej Tvorivý tím a tiež Rada starejších, ďalej koordinátori pre prácu s mládežou a koordinátori pre apoštolát s mladými manželskými pármi. Možno povedať, že po 8 rokoch od vzniku týchto spoločenstiev, sa SKA stalo moderným laickým hnutím, so silným dynamicko-apoštolským smerovaním, vyrastajúcim z hlbokej a solídnej 3 - ročnej duchovnej formácie v ignaciánskej spiritualite.
 
 
"Posledná večera"
 
--------------------------------------------------------------------
V sobotu 8. decembra 2018 sa o 19.30 hod konalo stretnutie členov Tvorivého tímu SKA, prvý krát po odchode pátra Leopolda Slaninku SJ. Na stretnutí, na ktorom sa zúčastnili všetci jeho členovia,  (14) bolo cítiť úžasnú atmosféru radosti a odvahy zo všetkých prítomných, a všetci chceli rozumným a vecným spôsobom prispieť ku konštruktívnemu dialógu  vo všetkých oblastiach našej cesty v ignaciánskej spiritualite. Všetci členovia sa jednomyseľne rozhodli v pokračovaní rozvoja SKA v rámci základnej štruktúry, ktorú tvoria dve ústredné charakteristiky a štyri hlavné smerovania. (porov. Štruktúra SKA). Delegátka pre formáciu, Zdenka Clementisová tiež referovala o situácii v jednotlivých spoločenstvách a túžbach ich členov, ktoré práve v tom týždni navštívila. Záver stretnutia patril radostnému agapé v duchu klasického adventného punču.
-------------------------------------------------------------------
V sobotu, 23. februára 2019 sa uskutočnilo v priestoroch JPC v Piešťanoch stretnutie Tvorivého tímu Spoločenstiev kresťanskej angažovanosti (SKA). Hlavnými koordinátormi tohto tímu sú manželia Marta a Stanislav Chmelovci a delegátka pre formáciu je Zdenka Clementisová. Ďalšími členmi sú: Mária Vavrovičová, manželia Mirka a Oliver Šiškovci, manželia Mária a Juraj Véghovci, manželia Petra a Pavel Zbojekovci, manželia Katka a Ľubomír Čellarovci,  manželia Marcela a Emanuel Godálovci. Hlavným bodom programu bola príprava animátorského stretnutia, ktoré sa uskutočí v sobotu 30. marca 2019 o 19.30 v JPC a tiež organizácia Komunitného dňa, ktorý by sa mal uskutočniť v júni 2019 v niektoré nedeľné popoludnie na Lide v spojení s opekačkou.
-----------------------------------------------------------------------
V piatok, 29. marca 2019, sa stal určite pre Janku Scott, pamätným dňom. Ako dospelá žena, v doprovode svojho manžela Jasona a členov svojho formačného spoločenstva SKA, totiž prvý krát prijala do svojho srdca Pána Ježiša eucharistickým spôsobom. Bola to naozaj pekná, vrúcna a hlavne radostná slávnosť uprostred priateľov vo viere, po ktorej nasledovalo agapé, ako konkrétny výraz kresťanskej lásky. 
 
-----------------------------------------------------------------------
V sobotu 30. marca 2019 sa v priestoroch JPC uskutočnilo stretnutie anímátorov spoločenstiev a členov "cieľovo-služobných" spoločenstiev SKA. Hlavným bodom programu bola ďakovná sv. omša, ktorú celebroval páter Leopold Slaninka SJ. Manželia Mrňovci a Véghovci sa podelili prostredníctvom video projekcie so svojimi zážitkami putovných duchovných cvičení v Ríme a vo Vatikáne v januári 2019. Manželia Šiškovci predstavili ďalšie, už 4. pokračovanie Rodinného víkendu SKA - ten najbližší sa uskutoční od 22. - 24. septembra 2019 v Rodinkove v duchu hnutia MMM, teda Manželstvo, Misia Možná. Výkonná sekretárka a delegátka pre formáciu, Zdenka Clementisová oboznámila všetkých so zimnou "vizitáciou" spoločenstiev a avizovala prípravu "komunitného dňa" SKA, ktorý by sa mal uskutočniť v júni 2019. Službu písania kroniky, prevzala Mirka Šišková. Hlavnými moderátormi večera boli hlavní koordinátori SKA v Piešťanoch, manželia Marta a Stanislav Chmelovci. 
 
-----------------------------------------------------------------------
V stredu, 10. apríla 2019, bola na Mestskom úrade v Piešťanoch udelená cena primátora za prácu pre bezdomovcov samotným primátorom Petrom Jančovičom, spoločenstvu SKA s názvom: Služba bezdomovcom a núdznym. Cenu si prebrali animátori spoločenstva manželia Marta a Stanislav Chmelovci, spolu aj s niektorými členmi tohto spoločenstva, ktoré slúžilo na dobrovoľníckej báze pre bezdomovcom v Piešťanoch od decembra 2018 - do konca februára 2019. 
 
-----------------------------------------------------------------------
V sobotu, 27. apríla 2019 sa v priestoroch JPC v Piešťanoch stretli členovia Tvorivého tímu SKA.  Na stretnutí vládol vrúcny duch kresťanského veľkončného nadšenia v službe bratom a sestrám v Piešťanoch a v jeho okolí. Hlavným bodom programu bola príprava Komunitného dňa SKA, ktorý je plánovaný na niektorú júnovú nedeľu. Jeho cieľom bude stretnutie všetkých členov SKA, vzájomné poznanie a prehĺbenie vzťahov a samozrejme, ako vždy, nebude chýbať ani program pre deti, ktorý zorganizuje spoločenstvo "KP". Delegátka pre formáciu, Zdenka Clementisová, oboznámila tiež čenov TT o krokoch, ktoré podnikla na zabezepečnie ochrany osobných údajov členov SKA, v zmysle súčasných zákonov. 
-----------------------------------------------------------------------
V sobotu 25. mája 2019 sa uskutočnilo stretnutie členov Tvorivého tímu SKA v Piešťanoch. Hlavným bodom programu bola bezprostredná príprava stretnutia všetkých členov SKA v Piešťanoch, ktorých je v súčasnosti 215 v rámci 22 spoločenstiev SKA.  Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 9. júna 2019 o 15.30 na Lide. Hlavným cieľom stretnutia je vzájomné spoznávanie sa v milej atmosfére  na brehu Váhu, pri ohni a opekačke. Pripravený je tiež špeciálny program pre deti, ktorý pripravia členovia spoločenstva "KP - Kristovi priatelia", pod vedením animátorov Martinky Mrovčákovej a manželov Milky a Olivera Grmanovcov. Pre dospelých je tiež pripravený špecálny kvíz, súťaž medzi jednotlivými spoločenstvami, na tému ignaciánskej spirituality. Kvíz pripravia manželia Véghovci a manželia Godálovci.

Medzi ďalšie body programu stretnutia Tvorivého tímu, bola realizácia potrebných krokov na zabezpečene ochrany osobných údajov v rámci členov SKA podľa súčasnej legislatívy. Taktiež sa uvažovalo o možnostiach, akými by bolo možné uskutočniť ignaciánske duchovné cvičenia pre členov SKA najbližších mesiacoch.

-----------------------------------------------------------------------

Počas troch po sebe nasledujúcich piatkov, - 24. 5., 31. 5 a  7. 6. 2019, - sa v trnavskom jezuitskom UPC konaly duchovné obnovy pre členov SKA, a to  v rytme hudby, tanca a pohybu vrámci projektu: Iniciácia do hlbšie prežívanej ľudskosti a duchovnosti. Prvá obnova sa niesla v znamení budovania seba-transcendujúcich vzťahov, druhá smerovala k hlbšie prežívanej "jednote", či už v rámci seba samého, s inými v rámci spoločenstva a tiež s Bohom. Tretia duchovná obnova, keďže sa konala pred turíčnou nedeľou, sa niesla  v znamení vzývania Ducha Svätého. Duchovné obnovy viedol páter Leopold Slaninka SJ, ktorý v nedávnej minulosti, počas pobytu v Ríme,  sa venoval štúdiu tanca zhľadiska hlbšej duchovnej formácie, pričom sa nechal inšpirovať hlavne tanečnými školami, ako sú:  Biodanza, Psychotanec či hnutie 5 rytmov. 

 

Všetci sme mohli ZAŽIŤ SILU SPOLOČENSTVA - "Mini-festival" SKA v Piešťanoch - 25. 7. 2021 - pri príležitosti 10. výročia vzniku SKA

Silu spoločnej modlitby a oslavy nášho Boha.

Mimoriadnu odvahu, prísť, postaviť sa a podeliť sa s ostatnými o svoje skúsenosti na ceste s Ježišom.

Zazneli silné svedectvá povzbudenia z reálneho života.

Mnohí využili priestor na živé rozhovory, skutočné stretnutia po dlhej dobe odlúčenia.

Prehĺbili sa vzájomné kontakty, vymenili sa srdečné slová i úsmevy.

 A mali sme veľkú radosť, že medzi nás po veľmi dlhej dobe osobne zavítal páter Leo Slaninka SJ.

Ďakujeme, Spoločenstvu Vrbovských Chvál, že nacvičili piesne, ktoré nás sprevádzali celým stretnutím a mohli sme spolu chváliť nášho Pána.

Ďakujeme, že o najmenších účastníkov sa postaralo spoločenstvo KP- Kristových priateľov a spoločenstvo starostlivosti o deti - ADOBA.

Ďakujeme, Všetkým, ktorí si zorganizovali čas, dali na prvé miesto Boha a spoločenstvo bratov a sestier.

/ a vieme, že to mnohých stálo veľa úsilia, zmena termínov, skrátenie dovolenky../

Ďakujeme,

tým ochotným ľuďom, ktorí do prípravy celého stretnutia nezištne vložili svoj čas a úsilie.

Boli sme obdarovaní i novým zápisníkom SKA, ktorý zostavili a vytvorili Mirka a Oliver Šiškoví.

 Zostaňme spojení v Božej Láske - Spolu s celým tvorivým tímom Majka a Juraj.

 

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti – SKA

2011 – 2021

Drahí moji priatelia v Kristovi, dovoľte mi prosím, po 10 rokoch aspoň v krátkosti zhrnúť to, čo sme všetci spoločne a v spolupráci s Božou milosťou, mohli zažiť a nechať prúdiť prostredníctvom nás, do životov mnohých našich bratov a sestier v Piešťanoch.

Keď si spomínam na všetky tieto roky, cítim predovšetkým veľkú vďačnosť. Vďačnosť za vašu dôveru a tiež za prijatie tej mojej, za spoločné krásne priateľstvá a neopakovateľné zážitky pôsobenia Božej milosti.

Na Slovensku som ako kňaz, prakticky pôsobil len v Piešťanoch, a to spolu 11 rokov. Už v roku 1999, hneď po kňazskej vysviacke som tu pôsobil  dva roky. Už vtedy sme spolu rozbehli 12 spoločenstiev s asi 200 členmi. Keď som sa po 9 ročnom pôsobení v cudzine vrátil opäť do Piešťan, zo všetkých som našiel len 13 ľudí, ktorí boli ochotní sa opäť vydať na cestu budovania formačných spoločenstiev. Uvedomil som si však, že nemôže to stáť na kňazovi, ale na spiritualite, že to musí mať jasnú štruktúru, a že to musia viesť laickí veriaci. A tak sa tento môj sen, po 10 rokoch stal skutočnosťou, a ja sa vďaka Bohu a vďaka Vám cítim veľmi šťastný.

Základná štruktúra SKA  je postavená na dvoch aspektoch:

  1. prvé tri roky prebieha formácia v ignaciánskej spiritualite, po ktorej,
  2. je každý pozvaný do konkrétnej služby, misie, v rámci spoločenstva.

Táto misia môže prebiehať v 3 formách:

a,  ako animátori nových formačných spoločenstiev,

b, pridaním sa do niektorých z už teraz fungujúcich "služobných" (13 – tich) spoločenstiev,

c, vytvorením nového služobného spoločenstva.

 

Na záver, ešte krátky prehľad:

  • 18. mája 2011 – 7 spoločenstiev so 103 členmi – oficiálny začiatok spoločenstiev.
  • Od 8. marca 2014 - 16 nových formačných spoločenstiev  s 240 členmi,
  • Od 10. mája 2017 -  11  nových formačných spoločenstiev so 129 členmi,
  • Od pôstu 2018 vzniklo 8 nových formačných spoločenstiev s 88 členmi,
  • V roku 2020 vzniklo 6 nových formačných spoločenstiev s 57 členmi.

Spolu sa počas týchto rokov do duchovnej formácie zapojilo 617 ľudí. A čo vnímam ako veľmi dôležité, že od roku 2017 začali vznikať tzv. „služobno – cieľové" spoločenstvá, teda, také, ktorá už nespája len priateľstvo, modlitba a duchovná formácia, ale hlavne spoločná služba, čoho vyjadrením je aj samotný názov: Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti.  Dnes je takýchto spoločenstiev 13.

Ešte raz, veľká vďaka Pánu Bohu, ale rovnako aj všetkým VááááámJ

 

V Liberci, 31. augusta 2021                      Váš v Kristovi, s láskou Leopold Slaninka SJ