KP - Kristovi priatelia

"KP - Kristovi priatelia" - je názov spoločenstva, ktoré vzniklo vo februári 2017, s pôvodným názvom "Kakafkové párty".  Jeho členmi sú ľudia, ktorí absolvovali 3 - ročnú alebo 6 ročnú formáciu v rámci CVX, teda už prv pôsobili aj ako animátori iných spoločenstiev. Spoločensto sa venuje apoštolátu detí II. stupňa základných škôl. Jeho prvými animátormi boli Martinka Mrovčáková a Peter Kalabus, ktorého po nástupe do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v septembri 2017, vystriedali maželia Milka a Oliver Grmanovci.

Spoločenstvo má 8 členov a stretá sa každý štvrtok o 19.30 hod. Od roku 2018 sa spoločenstvo premenovalo na "KP" - "Kristovi priatelia".