Kresťanská formácia snúbencov a mladomanželov

V rámci "Kresťanskej formácie snúbencov a mladomanželov" ponúkajú absolventi 3 - ročnej ignaciánskej duchovnej formácie Spoločenstiev kresťanskej angažovanosti špeciálnu manželskú prípravu v malých spoločenstvách, či už pre snúbencov alebo mladomanželov.

Od mája 2017 vznikli dve takéto spoločenstvá. Jedno spoločenstvo animujú manželia  Bajaníkovci. Spoločenstvo sa stretá každú stredu o 17.00 hod. 

Druhé animujú manželia Gáborovci a Dragulovci a stretko býva každý piatok o 17.00 h

Od septrembra 2017 vzniklo aj tretie takéto spoločenstvo, ktorého animátormi sú manželia Adamkovičovci a Šiškovci.